Prijava individualnih kandidata

Registracija

Postoje dva perioda za registraciju, registracija za ispitni rok u maju i za ispitni rok u junu.

  • Za registraciju za ispitni rok u maju za ispite FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, YLE Starters, YLE Movers i YLE Flyers, preuzmite Obrazac 1
  • Za registraciju za ispitni rok u maju za sve ostale ispite i za registraciju za junski rok preuzmite Obrazac 2.

Oba obrasca su dostupna i u našoj kancelariji u Beogradu.

Pošto ste popunili obrazac, dođite u našu kancelariju da platite ispit i kompletirate svoju prijavu.

Ispit možete platiti i preko bankovne doznake preko fakture. Kontaktirajte nas kako biste dobili više informacija o ovakvom načinu plaćanja.

Važna napomena: kandidati koji polažu KET (u svrhu emigracije), PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE treba da prilože i saglasnost za slikanje. Preuzmite odgovarajuću formular:

Ovaj formular možete predati sa svojom prijavom ili ga poslati putem e-pošte.

Plaćanje

Ispite možete platiti na sledeće načine:

  • Bankovnom doznakom u bilo kojoj banci preko fakture – kontaktirajte nas za više informacija o ovom načinu plaćanja
  • Lično, kod nas u kancelariji Terazije 8/II u Beogradu
  • Takođe, naš tim na određenim lokacijama, koje se utvrđuju na početku prijavnog roka (najčešće Niš i Novi Sad) prima određenog dana prijave i uplate. 

Škole engleskog jezika

Registracija

Postoje dva perioda za registraciju, registracija za ispitni rok u maju i za ispitni rok u junu.

  • Za registraciju za ispitni rok u maju za ispite FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, YLE Starters, YLE Movers i YLE Flyers, preuzmite Obrazac za školaske prijave 1.
  • Za registraciju za ispitni rok u maju za ostale ispite i za registraciju za ispitni rok u junu preuzmite Obrazac za školske prijave 2.

Prijave nam možete poslati putem e-pošte ili faksom (+381 11 3023 898). 

Plaćanje

  • Bankovnom doznakom u bilo kojoj banci preko fakture – kontaktirajte nas za više informacija o ovom načinu plaćanja
  • Lično, kod nas u kancelariji Terazije 8/II u Beogradu
  • Takođe, naš tim na određenim lokacijama, koje se utvrđuju na početku prijavnog roka (najčešće Niš i Novi Sad) prima određenog dana prijave i uplate. 

Posebne potrebe

Mogu postojati posebne okolnosti koje vam otežavaju da pokažete svoje znanje engleskog jezika.

Kembridžovi ispiti engleskog jezika pružaju veliki broj mogućnosti za kandidate sa posebnim potrebama – ovo se odnosi samo da ispite koji su pismenoj verziji, ne i kompjuterskoj. Saznajte više o tome kako vam možemo izaći u susret ukoliko imate posebne potrebe. Važno je napomenuti da je potrebno i da priložite medicinsku dokumentaciju, koja u trenutku prijave nije starija od dve godine.