Prijava individualnih kandidata

Registracija

Za registraciju možete preuzeti odgovarajući Obrazac za kandidate. Ovaj formular je dostupan i u našoj kancelariji u Beogradu.

Pošto ste popunili obrazac, dođite u našu kancelariju da platite ispit i kompletirate svoju prijavu.

Ispit možete platiti i preko bankovne doznake preko fakture. Kontaktirajte nas kako biste dobili više informacija o ovakvom načinu plaćanja.

Važna napomena: kandidati koji polažu KET (u svrhu emigracije), PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE treba da prilože i saglasnost za slikanje. Preuzmite odgovarajuću formular:

Ovaj formular možete predati sa svojom prijavom ili ga poslati putem e-pošte.

Plaćanje

Ispite možete platiti na sledeće načine:

  • Bankovnom doznakom u bilo kojoj banci preko fakture – kontaktirajte nas za više informacija o ovom načinu plaćanja
  • Lično, kod nas u kancelariji Terazije 8/II u Beogradu
  • Takođe, naš tim na određenim lokacijama, koje se utvrđuju na početku prijavnog roka (najčešće Niš i Novi Sad) prima određenog dana prijave i uplate - ovu informaciju je potrebno proveriti pred svaki prijavni period. 

Škole engleskog jezika

Registracija

Za registraciju možete preuzeti odgovarajući Obrazac za školsku prijavu. Ovaj formular je dostupan i u našoj kancelariji u Beogradu.

Prijave nam možete poslati putem e-pošte ili faksom (+381 11 3023 898). 

Plaćanje

  • Bankovnom doznakom u bilo kojoj banci preko fakture – kontaktirajte nas za više informacija o ovom načinu plaćanja
  • Lično, kod nas u kancelariji Terazije 8/II u Beogradu
  • Takođe, naš tim na određenim lokacijama, koje se utvrđuju na početku prijavnog roka (najčešće Niš i Novi Sad) prima određenog dana prijave i uplate - ovu informaciju je potrebno proveriti pred svaki prijavni period.

Posebne potrebe

Mogu postojati posebne okolnosti koje vam otežavaju da pokažete svoje znanje engleskog jezika.

Kembridžovi ispiti engleskog jezika pružaju veliki broj mogućnosti za kandidate sa posebnim potrebama – ovo se odnosi samo da ispite koji su pismenoj verziji, ne i kompjuterskoj. Saznajte više o tome kako vam možemo izaći u susret ukoliko imate posebne potrebe. Važno je napomenuti da je potrebno i da priložite medicinsku dokumentaciju, koja u trenutku prijave nije starija od dve godine.