Search

Naš rad u Srbiji

Šta su to veze u kulturi?

U Srbiji živi gotovo osam miliona ljudi, mnogi od njih su mladi i žele da doprinesu napretku svoje zemlje – zato Velika Britanija gleda na Srbiju kao na jednu od značajnih zemalja u Evropi. Verujemo da veze u kulturi predstavljaju važan aspekt u održavanju prijateljskih veze između naše dve zemlje i njenih naroda. Tokom narednih godina, naš rad u Srbiji se nastavlja našim fokusom na izgradnji kapaciteta u oblasti obrazovanja, održivih kreativnih industrija kao i rad na osnaživanju kapaciteta za mlade ljude kako bi mogli da daju svoj doprinos i postanu novi lideri u Srbiji.

Naš rad u Srbiji

Arts-Dance-Drama-CoverUmetnost

Naš fokus je na savremenom plesu i radimo sa partnerima u Srbiji i Velikoj Britaniji da uvedemo novi rad kroz radionice plesa, novih produkcija, filmova o plesu i multimedijalnih plesnih projekata.

EducationObrazovanje

Radimo sa partnerima da promovišemo institucijalnu reformu, poboljšamo kvalitet i omogućimo pristup visokokvalitetnom obrazovanju za sve u Srbiji, kao i da negujemo veće razmene u oblasti kulture i razumevanju između Velike Britanije i Srbije.

Teaching_CoverEngleski

Radimo sa profesorima u celoj Srbiji i pružamo im pristup besplatnim materijalima kako bi dodatno unapredili kvalitet nastave. Saznajte više o našim radionicama i seminarama.