Search

Obrazovanje

Obrazovanje nam daje mogućnosti za napredovanje

Rad British Council-a u Srbiji je tradicionalno u sektoru obrazovanja. U saradnji sa partnerima iz javnog i privatnog sektora, kao i civilnog društva, British Council se zalaže za reforme i unapređenje kvaliteta, omogućava pristup visokokvalitetnom obrazovanju, i neguje bolje razumevanje između dveju kultura – Srbije i Velike Britanije.

U okviru naših projekata u obrazovanju, fokusiramo se na nekoliko najvažnijih oblasti: škole, visoko obrazovanje, veštine za stručno usavršavanje i nauka.

 

Aktuelno u sferi obrazovanja

 

Nove tehnologijeNove tehnologije u obrazovanju

Sa ciljem unapređenja kvaliteta prosvetnog sistema u Srbiji, krajem februara 2014. organizovali smo konferenciju posvećenu upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u sistemu obrazovanja. Pročitajte više.

Tvoj biznis thumbnailTvoj biznis, tvoja priča

U potrazi za preduzimljivim i kreativnim mladim ljudima koji žele da pokrenu sopstveni posao, organizujemo takmičenje “Tvoj biznis, tvoja priča”. Želimo da najbolje nagradimo prilikom da učestvuju u studijskoj poseti Velikoj Britaniji. Saznajte više.

Konferencija novaStažiranje u Velikoj Britaniji

Devet državnih i javnih službenika uključenih u proces pregovora i pristupanja Evropskoj uniji će početkom sledeće godine stažirati u institucijama Velike Britanije. Program stažiranja finansira Britanska ambasada, a projekat sprovodimo u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije. Upoznajte naše stažiste.

Škole

U okviru rada sa školama, nastojimo da pretvorimo tradicionalnu učionocu u mesto gde nastavnici i učenici rade zajedno i uče jedni od drugih.Jedan od najvećih projekata sa školama je Connecting Classrooms projekat, koji omogućava sklapanje partnerstava između škola u Srbiji, Velike Britanije i škola širom sveta. Pomoću ovih partnerstava, program radi na poverenju i razumevanju između mladih iz različitih društava, stvarajući bezbedniji i povezaniji svet za budućnost.

Jedan od najvećih prioriteta koje imamo u Srbiji je da školu učinimo inkluzivnijom, da bi sva deca mogla razvijaju svoje veštine i sposobnosti za buduće zaposlenje.

U saradnji sa partnerima takođe radimo na stvaranju bilingvalno engleskih programa u školama širom Srbije , tako što razvijamo standarde i obučavamo nastavnike koji će izvoditi bilingvalnu nastavu na srpskom i engleskom jeziku.

Visoko obrazovanje

U saradnji sa partnerima u Srbiji radimo na razvoju engleskog jezika, kako bismo podržali internacionalizaciju visokog obrazovanja. Zajedno sa ministarstvima, univerzitetima i fakultetima želimo da postavimo standard u nastavi engleskog jezika i da razvijemo novi nastavni program. Organizujemo seminare i radionice u oblasti stručnog usavršavanja da bismo podstakli stalan profesionalni razvoj nastavnika. British Council takođe nudi mnoštvo programa učenja na daljinu, koji znače britansko obrazovanje po znatno nižoj ceni od studija na univerzitetu.

Veštine za stručno usavršavanje

Radom na polju stručnog usavršavanja, nastojimo da podržimo pojedince koji žele da tokom celog života uče nešto novo i institucije koje usavršavaju svoje zaposlene.

U okviru projekta Active Citizens, sarađujemo sa Ministarstvom omladine i sporta i sa više od 1500 mladih na uvođenju pozitivnih promena u lokalnim zajednicama. British Council je obučio te mlade ljude kako da uoče lokalne potrebe i kako da razviju projekte koji bi doneli odgovarajuće promene.

U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i Ministarstvom omladine i sporta, između ostalog, radimo i na razvijanju sistema za vođenje karijere u Srbiji, kao i ostvarivanju komunikacije između poslodavaca i obrazovnih ustanova.

Takođe imamo i program stažiranja u Velikoj Britaniji, sa ciljem da se ojača kapacitet srpske javne administracije. Program nastavlja dobru praksu projekta Speak European, koji je finansirala Evropska Unija i koji je uključivao 29 praksi 2011. godine za državne službenike i zaposlene u lokalnim vladama u institucijama u Velikoj Britaniji, Belgiji, Italiji i Holandiji.

Nauka

Radom u oblasti nauke želimo da podstaknemo mlade naučnike i istraživače da probude I podbude maštu javnosti vizijom nauke u 21. veku. U prethodnom periodu smo realizovali dva veoma uspešna projekta – Laboratoriju slavnih i Naučni kafe. Za naredni period spremamo nove inicijative u oblasti nauke.