Gledajte snimke predavanja na internetu

Livestream partner događaja LINK group omogućio je da ovde na našem sajtu uživo prenosimo predavanja koja će biti održana u konferencijskim salama SPACE, ENTER i INSERT

Na ovoj stranici uskoro ćete moći da pogledate snimke tih predavanja.