Partneri

“Nove tehnologije u obrazovanju” organizovali smo u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Centrom za promociju nauke, Privrednom komorom Srbije, Stalnom konferencijom gradova i opština, kompanijom Skills i drugim partnerima.

Pogledajte ko je sve deo tima koji brine o obrazovanju sadašnjih i budućih generacija i ko je na našem sajmu predstavio svoja najnovija rešenja za učionicu budućnosti.

Naši partneri na događaju: