Konferencijski program

Na našoj konferenciji "Nove tehnologije u obrazovanju 2016" učesnici su bili u prilici da čuju preko 100 prezentacija, studija slučaja i panel diskusija o upotrebi IKT na svim nivoima obrazovanja. 

Pored programa, ovde možete preuzeti i prezentacije koje su predavači koristili tokom oba dana konferencije kako biste se bolje upoznali sa idejama koje su predstavili.

Program konferencije

PETAK, 26. FEBRUAR
SUBOTA, 27. FEBRUAR