Search

O nama

Serbia-Man-iPad

Ko smo mi?

British Council je vodeća međunarodna organizacija iz Velike Britanije koja se bavi obrazovanjem i kulturnim odnosima. Stvaramo mogućnosti u međunarodnom okruženju za građane Velike Britanije i drugih zemalja širom sveta gradeći poverenje između njih.

Radimo u više od 100 zemalja sveta, a 7000 zaposlenih – uključujući 2000 nastavnika – radi sa hiljadama profesionalaca i kreatora politike, kao i milionima mladih ljudi baveći se nastavom engleskog jezika, razmenom u oblasti umetnosti i sprovođenjem programa u oblasti obrazovanja u uređenja društva.

U Velikoj Britaniji smo registrovani kao neprofitna organizacija. Iz javnih fondova Velike Britanije dobijamo oko 25 odsto od ukupnih sredstava kojima raspolažemo na godišnjem nivou. Taj procenat je prošle godine iznostio 781 milion britanskih funti. Ostatak čini naša zarada koju stičemo prodajom usluga korisnicima širom sveta, kroz projekte u oblasti obrazovanja i društvenog razvoja, kao i kroz partnerstva sa javnim i privatnim organizacijama. Naš ukupni rad je neprofitan i podržava zajedničke interese Velike Britanije i zemalja u kojima radimo.

 

Naša svrha

Stvaramo mogućnosti u međunarodnom okruženju za građane Velike Britanije i drugih zemalja širom sveta gradeći poverenje između njih.

 

Naša istorija

Beograd je jedan od prvih osam gradova u kojima je Britanski savet otvorio svoje kancelarije van Velike Britanije.

Naša prva kancelarija u staroj Jugoslaviji otvorena je 13. januara 1940. godine. Tada je nosila naziv „Jugoslovensko-britanski institut” i zauzimala je prva dva sprata Angloameričko-jugoslovenskog kluba. Sam klub nalazio se u centru grada, u današnjoj Palati Albanija. U to vreme imali smo dve glavne aktivnosti a to su bili kursevi engleskog jezika i engleski vrtić.

Kancelarija je prestala sa radom za vreme II Svetskog rata, ali je ponovo otvorila svoja vrata već u junu 1945. Prva biblioteka Britanskog saveta otvorena je 1946. kao sastavni deo poslovanja kancelarije. Tehnička i kulturna saradnja je ubrzo uspostavljena kroz prve posete i razmene realizovane tokom 1947. godine.

Nakon nekoliko preseljenja i odvojenog rada kancelarije i biblioteke tokom skoro 40 godina, ustalili smo se na našoj sadašnjoj adresi, Terazije 8, u januaru 2001. godine. Sada se naše prostorije nalaze samo 100 metara dalje od mesta na kome je prva kancelarija započela svoj rad kao deo Jugoslovensko – britanskog instituta.

Britanski savet je 2008. godine redefinisao svoju ulogu širom Evrope kako bismo osigurali da ono što radimo i dalje doprinosi jačanju kulturnih veza unutar i izvan evropskih granica u okruženju koje se veoma brzo menja.

Ova promena direktno je uticala na našu biblioteku. Pošto je jedinstvenost ponude usluga biblioteke Britanskog saveta nestala, preneli smo resurse u naše nove partnerske biblioteke u Novom Sadu i Kragujevcu. To je istovremeno i naš odgovor na dugoročne potrebe ovih važnih univerzitetskih centara u Srbiji izvan prestonice koji će nam pomoći u pružanju informativnih usluga širem auditorijumu u Srbiji.

 

Upoznajte naš tim

Tony O’Brien
direktor za Zapadni Balkan

Aleksandar Joksić
operativni direktor

Miloš Nešović
koordinator za marketing i komunikacije

Engleski jezik i ispiti

Nebojša Đurić
rukovodilac odeljenja za engleski jezik i ispite

Kristijan Rajković
menadžer za projekte engleskog jezika i poslovni razvoj

Savic, Jelena (Serbia)
koordinator za Kembridž ispite

Jelena Bugarski
koordinator za IELTS i ispite studiranja na daljinu

Marko Zlatarić
asistent za ispite

Obrazovanje i umetnost

Ivana Aleksić
menadžerka za oblast obrazovanja

Milan Lučić
menadžer za oblast umetnosti

Mirjana Nikolić
koordinator za projekte

Aleksandar Borisavljević
koordinator za projekte

 

Opšta služba

Vladan Spasić
koordinator službe za opšte poslove

Iva Bošnjaković
assistant opšte službe i odeljenja za projekte

Regionalne pozicije u Beogradu

Slavica Čornij
menadžerka projekta za organizacioni razvoj i ljudske resurse, oblast šire Evrope

Dunja Radosavljević
menadžer za podršku poslovnom razvoju za ispite, oblast šire Evrope

Nick Kendall
menadžer projekta za ispite, oblast Zapadnog Balkana

Damian Ross
menadžer za projekte engleskog jezika, oblast šire Evrope

Željko Jovanović
rukovodilac digitalnog marketinga, oblast šire Evrope

Aleksandar Joksić
HR konsultant za Zapadni Balkan i Izrael

Miloš Avrić
asistent za digitalni marketing, oblast šire Evrope

 

Niste sigurni koga da kontaktirate? Obratite nam se preko opšteg kontakta, a mi ćemo vašu poruku proslediti pravoj osobi.