Search

Prijava Kembridž ispita


Prijavljivanje je vrlo jednostavno

Nije važno da li se prijavljujete individualno ili u okviru škole jezika, prijavljivanje je brzo i lako! 

Prijavljivanje za Cambridge English ispite

Datumi polaganja i cene ispita

Da li vas zanima određeni datum u određenom gradu? Samo za vas smo pripremili sve na jednom mestu. Odmah možete preuzeti sve datume polaganja i cene svih Cambridge English ispita u 2014.godini! (PDF dokument).

Datumi polaganja i cene ispita za 2014. godinu su ovde. Napomena: Moguće je prijaviti se nakon datuma naznačenog kao rok za prijavu, ali uz plaćanje naknade za kasne prijave. Molimo vas da nas za više informacija kontaktirate.

Kako se prijaviti?

Individualni kandidati

Prijavljivanje

Individualni kandidati ispunjavaju formular za individualnu prijavu koji je dostupan na ovoj stranici kao i u našoj kancelariji. Obratite pažnju da ove godine postoje dva perioda za registraciju za majsko-junski rok, samim tim i dva formulara (pogledajte dokument sa datumima i cenama za 2014. godinu): obrazac za period 1 i obrazac za period 2.Nakon što ste ispunili formular, potrebno je da dođete u naš centar u Beogradu, kako biste platili ispit i završili vašu Cambridge English prijavu ispita.

Molimo vas da imate u vidu da KET (za svrhu emigracije), PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE kandidati treba da predaju i saglasnost za fotografisanje na dan ispita. Molimo vas, preuzmite  odgovarajući formular:
Saglasnost za fotografisanje;
Saglasnost za fotografisanje koju potpisuje roditelj/staratelj (za kandidate ispod 18 godina).

Formular možete poslati i mejlom na examinations@britishcouncil.rs

Plaćanje

Možete platiti na sledeće načine:

    • bankovnom doznakom u bili kojoj banci preko fakure i uz uputstva koja bismo vam mi izdali – molimo vas da nas kontaktirate za više informacija
    • direktno u našoj kancelariji u gotovini ili na bilo kojoj od lokacija, određenih kada počne rok za prijavljivanje (obično Novi Sad i Niš)

Važno: Pre nego što se prijavite za ispit, neophodno je da pročitate Pravila polaganja ispita.

Škole jezika

Prijavljivanje

Škole jezika mogu prijaviti svoje kandidate tako što će popuniti školski formular. Obratite pažnju da ove godine postoje dva perioda za registraciju za majsko-junski rok, samim tim i dva formulara (pogledajte dokument sa datumima i cenama za 2014. godinu): školski formular za period 1 i školski formular za period 2. Možete nam ga poslati mejlom ili faksom, dok ispit možete platiti u našim prostorijama kako biste upotpunili prijavu Cambridge English ispita.

Pobrinite se da ste pročitali i potpisali Opšta pravila polaganja ispita (PDF fajl 33KB) Proverite da li ste, kada dođete da se prijavite, sa sobom poneli iznos za odgovarajući ispit.

Plaćanje

Možete platiti na sledeće načine:

  • bankovnom doznakom u bili kojoj banci preko fakure i uz uputstva koja bismo vam mi izdali – molimo vas da nas kontaktirate za više informacija
  • direktno u našoj kancelariji u gotovini ili na bilo kojoj od lokacija, određenih kada počne rok za prijavljivanje (obično Novi Sad i Niš)

Posebne potrebe

Mogu postojati posebne okolnosti koje vam otežavaju da pokažete svoje znanje engleskog jezika.

Cambridge English pruža veliki broj mogućnosti za kandidate sa posebnim potrebama, kao što su poteškoće u učenju, oštećenja sluha ili vida. Možemo da omogućimo da polažete ispit ravnopravno sa ostalim kandidatima što je u skladu sa našom politikom o jednakim mogućnostima i različitosti.

Vaš zahtev mora biti potkrepljen originalnom medicinskom dokumetacijom, koja ispunjava sledeće kriterijume:

  • sadrži ime, relevantne kvalifikacije i potpis priznatog lekara
  • jasno opravdava potrebu za prilagođavanjem ispita
  • U slučaju određenih poteškoća sa učenjem (tj. disleksije), dokumentacija mora da sadrži informacije o stepenu težine posebne potrebe, kao i  potvrdu da je postojanje teškoća utvrđeno iz rezultata odgovarajućih priznatih testova, a mora se priložiti i izveštaj kvalifikovanog psihologa.

Uz to je neophodno da kandidat ispuni zahtev za ispit prilagođen posebnim potrebama, koji će mu centar poslati i-mejlom.  Kada su Cambridge English ispiti u pitanju, neophodno je uložiti zahtev najmanje 5 nedelja pre krajnjeg roka za prijavu.

Više informacija i posebnim okolnostima i prilagođenim ispitima možete naći u delu posebne okolnosti na Cambridge English veb-sajtu.

Pravila polaganja ispita

Pravila polaganja ispita služe da vas informišu korišćenju naših usluga. Ona vam detaljno objašnjavaju šta možete očekivata od nas i kakva je procedura, ukoliko odlučite da se prijavite, otkažete ispit ili zahtevate ispit prilagođen posebnim potrebama. Savetujemo vam da pročitate Pravila polaganja ispita pre nego što se prijavite.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o ispitama pošaljite nam e-poštu, pozovite našu info liniju (011) 3023 800 (10:00-13:00) ili nas pronađite na Fejsbuku.