Karen Palmer je pripovedačica iz budućnosti (Storyteller from the future). Ona je nagrađivana međunarodna umetnica, TED govornik i mnogo više. Karen stvara imerzivna filmska iskustva koja se baziraju na filmu, AI (artificial intelligence/veštačka inteligencija) tehnologiji, iskustvu igranja video-igara, imerzivnom pripovedanju, neuronauke, svesnosti, pristranosti i parkur filozofiji.

Na pitanje šta ona zapravo radi, Karen nam je odgovorila: „Stvorila sam Interactive Films Ltd kao produkcijsku kompaniju za spajanje priče i tehnologije. Moj rad spaja nosivu tehnologiju, film, parkur, funkcionalnost video-igara i neuronauku kako bih kreirala imerzivno iskustvo za učesnika. Trenutno kreiram neuroigre. To je novo polje koje je trenutno tek u razvoju. Radim na spajanju video-igara i neuronauke."

POGLEDAJTE GOVOR KOJI JE KAREN ODRŽALA U SKLOPU PROGRAMA PLAYUK 2019, NA SARAJEVO UNLIMITEDU. UŽIVAJTE!