Nakon uspeha koji su naše izložbe postigle na Zapadnom Balkanu, pozvali smo muzeje i galerije da nominuju svoje kustose za učešće na projektu Collaborative Collections. Ovaj projekat pruža mogućnost kustosima da zajednički izaberu dela iz kolekcije British Councila (pogledajte kolekciju)  koja će čini našu sledeću izložbu a fokus će biti na umetnicama (Sara Lukas, Trejsi Ejmin, Džilijan Vering, i druge).

Muzeji i galerije, i njihovi kustosi, koji su izabrani za program su: 

  • Arta Agani│Narodna galerija Kosova, Kosovo
  • Blagoja Varošanec│Muzej savremene umetnosti Makedonije, Makedonija
  • Jelena Ognjanović│Galerija Matice srpske, Srbija
  • Lana Pilipović│Muzej savremene umetnosti Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
  • Natalija Vujoševič│Narodni muzej Crne Gore, Crna Gora

Učesnici će birati dela za izložbu kroz trodnevnu radionicu u Novom Sadu (decembar 2017) i kroz jednonedeljni rad u Londonu (februar 2018), i u tom procesu kreiraće listu dela koja će biti predstavljena u svakoj od izabranih institucija. Svaki od kustosa imaće priliku da, prilikom posete izložbe instituciji iz koje kustos dolazi, uvrste i dela koja dodatno pojačavaju lokalnu perspektivu i kontekst (jun 2018 – april 2019).  

Tokom putovanja u London kustosi će imati priliku da predstave i svoje kolekcije profesionalcima iz Velike Britanije koji se bave vizuelnom umetnošću i da tom prilikom kreiraju veze koje mogu rezultirati budućim saradnjama.