Ovaj besplatni internet kurs je namenjen nastavnicima engleskog jezika iz celog sveta. Pomoći će vam da razvijete veštine koje su vam potrebne za dalje stručno usavršavanje.

Kurs je veoma interaktivan i omogućiće vam da podelite svoje iskustvo i primere sa ostalim polaznicima. Tokom kursa ćete biti u prilici da uporedite svoj pristup organizovanju nastave sa onima koje primenjuju ostali nastavnici iz celog sveta i da sa njima diskutujete o različitim veštinama i tipovima znanja koji su potrebni nastavnicima.

Tokom ovog kursa bavićemo se sledećim temama:

  • razumevanje učenika
  • poznavanje nastavnog predmeta
  • inkluzivne aktivnosti
  • ocenjivanje znanja

Kurs se bazira na našem višegodišnjem iskustvu u organizaciji programa za obuku nastavnika iz celog sveta. Biće koristan za nastavnike engleskog koji drže nastavu u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

Ovaj kurs je veoma fleksibilan i potrebno je da mu posvetite do dva sata nedeljno, tokom četiri nedelje, što vam omogućava da učestvujete onda kada to vama odgovara. Za kurs možete da se prijavite tokom celog njegovog trajanja.