Savremena radna mesta su visoko konkurentna i postaje sve važnije izdvojiti se prilikom prijavljivanja za svoj prvi posao.

Ovaj onlajn kurs će vam omogućiti da osmislite plan karijere i pripremite se za rad nakon diplomiranja. Naučićete i kako da pomoću svojih veština i snaga  komunicirate s potencijalnim poslodavcima.

Do kraja kursa moći ćete:

  • da identifikujete svoje snage i iskoristite ih da se odraze na vašu karijeru
  • da razvijete efikasnu strategiju za pronalaženje pravog posla za vas
  • da demonstrirate niz profesionalnih veština koje vam mogu pomoći da uspete na bilo kom radnom mestu
  • da sarađujete, umrežavate se i stručnije komunicirate sa ljudima različitog kulturnog porekla i različitih kulturnih uverenja.

Ovaj kurs je za one koji prvi put stupaju na radno mesto ili ponovo ulaze u radnu snagu, nakon što su studirali kako bi bili kvalifikovani na univerzitetskom nivou. Kurs će se fokusirati na veštine potrebne za navigaciju prelaska sa studija na rad.

Ovaj kurs je prilično fleksibilan i oduzimaće vam do tri sata nedeljno, u periodu od dve nedelje, tako da možete vežbati u bilo koje vreme koje vam odgovara.