Naša četiri kursa “Razumeti IELTS”pružiće vam kompletno uputstvo o svemu što treba da znate kada se spremate za IELTS test.

Svaki od kurseva traje tri nedelje i prolazi kroz sve četiri faze IELTS testa – čitanje, pisanje, govor i slušanje. U svakoj fazi postoje saveti od našeg iskusnog tima predavača za IELTS test i našeg video tutora.

Kada budete završili sva četiri kursa:  

  • Bićete upoznati sa svim delovima IELTS testa
  • Dobićete korisne savete da lakše postignete željene rezultate na IELTS-u
  • Razumećete kako se ocenjuje IELTS test
  • Dobićete mogućnost da vaše govorne i sposobnosti pisanja na engleskom budu procenjene (ocenjene) od strane drugih učenika.

Kursevi kojima se možete priključiti sada: 

Razumeti IELTS: Čitanje

Ovaj kurs je fokusiran na test čitanja. Otkrićete format testa i tekstove koje bi trebalo da pročitate i razvijete svoju strategiju učenja, kako bi prevazišli različite tipove zadataka, od zaokruživanja, do tačno – netačno i nije zadato.

Takođe, dobićete uvid u opštu strategiju za čitanje koja će vam pomoći da se izborite sa kompleksnim tekstovima i nepoznatom tematikom sa kojom ćete se sretati tokom učenja za IELTS test.

Prijavite se

Razumeti IELTS: Govor

Ovaj kurs je fokusiran na test govora. Videćete detalje tri dela testa i upoznaćete se sa kriterijumom po kom će vaš govor engleskog jezika biti ocenjen.

Ovi saveti i tehnike će vam pomoći da unapredite vaš govor engleskog jezika i naučite tehnike koje će vam pomoći da dođete do cilja. Kroz aktivnosti za vežbanje dobićete samopouzdanje i bićete potpuno spremni za sam dan testa.

Prijavite se

Razumeti IELTS: Slušanje

Ovaj kurs je fokusiran na test slušanja. Otkrićete format testa i razvićete strategije za učenje koje će vam pomoći da prevaziđete vrste zadataka.

Imaćete uvid i u opštu strategije za slušanje engleskog koje će vam pomoći da se izborite sa različitim kompleksnim zadacima s kojima ćete se susretati tokom učenja za IELTS.

Prijavite se

Razumeti IELTS: Pisanje

Ovaj kurs je fokusiran na test akademskog pisanja. Otkrićete format testa i razvićete strategije za bilo koju vrstu zadataka.

U Prvom zadatku imaćete uvid u različite grafikone, kako da pristupite zadatku i jeziku potrebnom za uspešno davanje odgovora. Istražićete Drugi zadatak i naučićete kako da planirate, pišetei proveravate akademske eseje.

Takođe moći ćete da vidite kriterijum za ocenjivanje, odnosno kako ispitivač ocenjuje i kako da uspešno napišete sve potrebno na svom IELTS testu.

Prijavite se

IELTS je najpoznatiji test engleskog jezika za više i visoko obrazovanje i globalnu migraciju. Prihvaćen je u više od 10000 organizacija širom sveta, uključujući univerzitete, zaposlene, nadležne za imigraciju i profesionalna tela. Oko 3,5 miliona IELTS testa je polagano tokom 2018. godine. 

Posedujemo više od 80 godina iskustva predavanja i procenjivanja engleskog jezika a pružamo mogućnost testiranja u više od 140 zemalja.

See also