Kursevi engleskog na internetu

Kursevi engleskog na internetu (LearnEnglish Pathways) predstavlja set od osam kurseva za samostalno učenje engleskog jezika za odrasle i predviđen je za nivoe poznavanja engleskog jezika A1, A2, B1 i B2 prema Zajedničkom evropskom okviru.

Šta sadrži svaki kurs?

Svaki od kurseva traje između 30 i 45 sati i ima za cilj poboljšanje jezičkog znanja kroz raznovrsne interaktivne lekcije na internetu. Kursevi zahtevaju malu ili nikakvu podršku, jer su kreirani za samostalno učenje. 

Morate se prijaviti za najmanje jedan nivo (A1, A2, B1 i B2) koji se sastoji iz dva kursa.

Važno je naglasiti da kursevi, zbog trajanja, nisu dizajnirani na način koji će vam omogućiti napredak kroz nivoe Zajedničkog evropskog okvira.

Postoji osam kurseva, podeljenih na četiri nivoa znanja u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom. Praktično, za svaki nivo znanja (A1, A2, B1 i B2) postoje po dva kursa:

  •     A1 – Početni nivo 1
  •     A1 – Početni nivo 2
  •     A2 – Niži srednji nivo 1
  •     A2 – Niži srednji nivo 2
  •     B1 – Srednji nivo 1
  •     B1 – Srednji nivo 2
  •     B2 – Viši srednji nivo 1
  •     B2 – Viši srednji nivo 2

Svaki kurs sadrži šest celina, a svaka je usmerena na drugu temu (npr. porodica, putovanje, posao i kultura), koja se istražuje putem audio snimaka, teksta, slika i video snimaka. 

Svaka celina je podeljena u pet odeljaka koji sadrže po pet do deset aktivnosti u Adobe Flash-u. 

Tipične aktivnosti su kviz, popunjavanje praznina, spajanje, grupisanje itd. 

Osnovni nivo u svakoj celini sadrži i odeljak sa videom. 

Odeljci se završavaju sumiranjem savladanog materijala i mini testom.

Kako se kurs izvodi?

LearnEnglish Pathways materijali su dostupni na našem internet sistemu za učenje Moodle, a mogu se isporučiti i na vaš sistem za upravljanje učenjem. 

Na našem Moodle-u svaki polaznik dobijaja svoj nalog. Ovo znači da polaznici uvek mogu da provere svoj napredak i ocene, koji se automatski snimaju u sistemu. 

Nastavnici takođe mogu proveriti napredak i ocene svih učenika iz njihovih internet “dnevnika”. 

Sadržaj LearnEnglish Pathways-a je usklađen sa programom SCORM 2007 i može biti instaliran i korišćen na drugim sistemima za upravljanje učenjem van naše kancelarije (npr. Moodle i Blackboard). Ovo podrazumeva da škole ili organizacije koje poseduju sopstveni sistem za upravljanje učenjem mogu ponuditi svojim đacima ili osoblju LearnEnglish Pathways.

Ukoliko vas interesuju naši LearnEnglish Pathways kursevi i imate pitanje za nas, molimo vas da nas kontaktirate.