Date
Ponedeljak, 19. / 10 / 2020 to Ponedeljak, 9. / 11 / 2020

Otkrijte šta sve treba da znate o IELTS testu - deo čitanje i savladajte tehnike koje će poboljšati vaše rezultate.

Ovaj kurs se fokusira na deo testa koji se tiče čitanja. Proći ćete kroz format testa i vrste tekstova koji će biti na ispitu, razvićete tehnike učenja koje će vam pomoći u savladavanju različitih problemskih zadataka - od pitanja na zaokruživanje do tačno/netačno/nije ponuđeno vrste pitanja. Takođe ćete proći kroz opšte strategije čitanja koje vam pomažu u rešavanju kompleksnih tekstova sa nepoznatim temama, a sa kojim se susrećete na IELTS zadacima.