Date
Ponedeljak, 19. / 10 / 2020 to Ponedeljak, 2. / 11 / 2020

Pomoću ovog onlajn kursa moći ćete da osmislite plan karijere i pripremite se za rad nakon diplomiranja. Naučićete i kako da pomoću svojih veština i snaga  komunicirate s potencijalnim poslodavcima.

Ovaj kurs je za one koji prvi put stupaju na radno mesto ili ponovo ulaze u radnu snagu, nakon što su studirali kako bi bili kvalifikovani na univerzitetskom nivou. Kurs će se fokusirati na veštine potrebne za navigaciju prelaska sa studija na rad.