Date
Ponedeljak, 4. / 11 / 2019 to Nedelja, 1. / 12 / 2019

Prestiž koji nudi univerzitetsko obrazovanje u Velikoj Britaniji privlači studente iz celog sveta. Međutim, istraživanja su pokazala da prelazak u Veliku Britaniju nije uvek lak. Za većinu studenata neuobičajen sistem, kulturološke razlike i rad na stranom jeziku predstavljaju izazov.

Ovaj besplatni onlajn kurs će vam pružiti sve informacije koje su vam potrebne za studiranje i napredovanje u Velikoj Britaniji. Upoznaćete se sa studiranjem na engleskom jeziku i strukturom sistema visokog obrazovanja, a time ćete steći i jasnu sliku o tome šta možete da očekujete. Takođe ćete razviti nezavisne veštine, uz priliku da steknete osećaj o tome kako izgleda život u Velikoj Britaniji.