Date
Ponedeljak, 4. / 11 / 2019 to Nedelja, 1. / 12 / 2019

Kroz učenje o tome kako da osmisle sjajan čas, nastavnici engleskog jezika učenicima pružaju najbolju mogućnost da usvoje ono što su naučili. U okviru ovog kursa istražićete četiri profesionalne prakse i deliti sopstvena iskustva u držanju nastave.

Naučićete kako da razumete svoje učenike i kako da sa njima izgradite odnos. Istražićete ključne faktore koje treba imati na umu pri planiranju časa i predavanja, uključujući i korišćenje resursa poput tehnologije i memorijskih kartica. Takođe ćete naučiti kao da upravljate časom i kako da kroz primenu nastavnih metoda angažujete učenike na času.