On the day of your test ©

Mat Wright, British Council Photos

Normalno je da na dan testiranja osetite tremu. Da biste nesmetano prošli kroz ono što vas tog dana očekuje, nudimo vam informacije o svemu što se dešava na dan testiranja.

KADA TREBA DA DOĐEM?

Testiranje počinje oko 9.00 ali je potrebno doći ranije za potrebe registracije već oko 8.30 – tačne informacije svakako dobijate mejlom sedam do 10 dana pred termin ispita. 

Nažalost, ukoliko zakasnite na početak testiranja, ne možete polagati test tog dana.

KOJI DOKUMENT ZA IDENTIFIKACIJU DA PONESEM?

Morate poneti onaj identifikacioni dokument koji ste naveli u svojoj prijavi – pasoš ili ličnu kartu. Vozačke dozvole i studentske kartice se ne smatraju validnim identifikacionim dokumentima .

Nažalost, kandidati bez validnih identifikacionih dokumenata ne mogu polagati test.

ZAŠTO ME FOTOGRAFIŠETE?

Sigurnost kod IELTS testiranja veoma nam je važna. Fotografisanje kandidata na dan ispita predstavlja dodatnu meru sigurnosti; stoga naše osoblje na dan testiranja fotografiše svakog kandidata. Te fotografije se u pasoškom formatu pojavljuju i na vašem sertifikatu (odnosno Izveštaju o rezultatima testiranja – Test Report Form). Ova procedura je obavezna.

Kandidati mlađi od 18 godina moraju imati Obrazac saglasnosti za fotografisanje na dan ispita koji je potpisao njihov roditelj ili staratelj.

ŠTA JE DOZVOLJENO DA UNESEM U PROSTORIJU U KOJOJ SE VRŠI TESTIRANJE?

U prostoriju u kojoj se vrši testiranje dozvoljeno je da unesete:

  • svoj identifikacioni dokument 
  • grafitnu i hemijsku olovku (u delovima Slušanje i Čitanje obavezno je koristiti grafitnu olovku)
  • gumicu
  • flašicu vode

i ništa drugo.

ŠTA DA RADIM SA SVOJIM STVARIMA, SA TORBOM ILI KAPUTOM, NA PRIMER? 

Svoje stvari odlažete u za to određenu prostoriju koja će tokom testiranja ostati zaključana. British Council nije odgovoran za gubitak vaših ličnih stvari ili  oštećenja koja mogu nastati na mestu održavanja testiranja. Stoga vam preporučujemo da mobilne telefone i kompjutere ostavite kod kuće.