Prepare for your test day ©

Mat Wright, British Council Photos

Ako želite da ostvarite rezultat koje zaslužujete, potrebno je da se pripremite za testiranje unapred.Trebalo bi da vežbate engleski kad god za to imate priliku, ali takođe i da budete sigurni da znate šta vas očekuje na sam dan testiranja. Imamo za vas savete kako da ostvarite što bolji uspeh na testu.

Saveti za uspeh

  • Da biste izbegli neprijatna iznenađenja na dan testiranja, dobro se upoznajte sa formatom testa.
  • Za vežbu koristite probne testove i upoznajte se s kriterijumima za ocenjivanje IELTS-testa.
  • Snimite sebe dok s nekim razgovorate na engleskom ili dok radite probni usmeni IELTS test. Dok preslušavate taj snimak obratite pažnju na momente kad zastajkujete, kad ponavljate reči, pravite gramatičke greške ili kad možda govorite prebrzo – ovo su četiri ključna aspekta usmenog  ispita (Govor).
  • Tokom pismenog ispita (delovi Slušanje, Čitanje i Pisanje), u postavljenim pitanjima podvucite ključne reči, kako ne biste u odgovoru izostavili nešto od onoga što se traži u pitanju. U delu Pisanje, pre nego što počnete sa pisanjem, napravite koncept svog odgovora. 
  • Naučite sinonime (reči identične po značenju ali različite po obliku) i naučite da ih prepoznajete. U delovima testa Slušanje i Čitanje, pitanja često sadrže neku ključnu reč koju u samom tekstu nećete naći jer se tamo koristi njen sinonim – morate da naučite da uspostavite vezu između ovih reči. Sinonimi vam koriste i na usmenom i na pismenom ispitu (u delovima testa Govor i Pisanje) jer koristeći sinonime pokazujete bogatstvo svog fonda reči.
  • Pažljivo proverite svoje odgovore u delovima testa Slušanje i Čitanje. Uvek postupajte po datim instrukcijama, jer u protivnom gubite bodove.
  • Pre testa se dobro naspavajte i potrudite se da na mesto testiranja dođete na vreme. Kašnjenje vam ne pomaže da se pokažete u najboljem svetlu.

Za više informacija pročitajte naše savete za dan testiranja ili brošuru sa informacijama za kandidate.