Sa ponosom predstavljamo projekat koji sprovodimo u partnerstvu sa Međunarodnom studentskom identifikacionom karticom (ISIC), British Council IELTS i platformom StudyPortals.

ŠTA SU GLOBALNE STIPENDIJE ZA STUDIRANJE U INOSTRANSTVU?

Želimo da pružimo podršku mladima koji žele da studiraju u inostranstvu kako bi se upoznali sa novim kulturama, zemljama i jezicima. Zbog toga se British Council IELTS udružio sa organizacijom ISIC, British Council IELTS i platformom StudyPortal kako bismo pokrenuli program "Globalne stipendije za studiranje u inostranstvu".

Program "Globalne stipendije za studiranje u inostranstvu" vidi studiranje u stranoj zemlji kao pozitivnu životnu promenu koja mladima pomaže da shvate na koje načine mogu da postignu uspeh na ličnom i poslovnom planu i promoviše razumevanje i toleranciju između pripadnika različitih kultura. Primarna namena stipendije je da pokrije troškove školarine i biće plaćena direktno instituciji visokog obrazovanja koju je kandidat odabrao.

Ukoliko su troškovi školarine manji od maksimalne vrednosti stipendije koja iznosi 10.000 funti, ostatak sredstava se može može isplaćivati u vidu džeparca koji pokriva troškove života, ali najduže za period od 52 nedelje, počevši od one u kojoj se student upisao na izabrani fakultet.

Rokovi za prijavljivanje

PROCES PRIJAVE JE SADA OTVOREN

Aplikacije za upis na jesenji semestar 2018 je sada otvoren i rok za prijavu je 20. jul 2018. Stipendije se dodeljuju za studije koje počinju između 1. avgusta i 21. oktobra 2018.

Panel, sastavljen od predstavnika partnera, pregledaće i oceniti aplikacije. Najbolji kandidati biće odabrani i pozvani na intervju uživo pre samog finalnog izbora dobitnika. Dobitnici će biti proglašeni najkasnije tri meseca nakon krajnjeg roka za prijavu.

Šta tražimo?

GLOBALNE STIPENDIJE ZA STUDIRANJE U INOSTRANSTVU SE DODELJUJU POJEDINCIMA KJI SU VEOMA MOTIVISANI I TALENTOVANI I KOJI POSEDUJU:

  • potencijal da doprinesu društvu kroz svoje studije
  • jaku posvećenost razvoju svoje karijere
  • iskreno interesovanje za razvijanje boljih odnosa i razumevanja sa drugim kulturama.

Uspešni kandidati će biti pozvani da podele svoje iskustvo sa učenicima koji prate aktivnosti koje sprovode British Council IELTS, ISIC i platforma StudyPortal. Stipendije će biti dostupne učenicima iz svih zemalja sveta. Cilj stipendije je da omogući dobitniku da studira u inostranstvu, i to na osnovnim ili master/doktorskim studijama u instituciji po svom izboru. Stipendija ne može biti dodeljena učeniku koji planira da studira u svojoj zemlji.

 

Ko može da se prijavi?

POTENCIJALNI KANDIDATI MORAJU DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE USLOVE:

  • imaju najmanje 18 godina na dan početka programa koji su izabrali
  • polagali su IELTS test u nekom od centara British Council-a, dobili zvanični izveštaj o rezultatima testa koji je izdao British Council najranije 1. juna 2017. godine
  • poseduju važeću Međunarodnu studentsku identifikacionu karticu (ISIC) i/ili Međunarodnu karticu za putovanje (IYTC) u vreme prijave
  • planiraju da se upišu na nastavni program na osnovnim ili master/doktorskim studijama koji traje tokom jeseni 2018. godine
  • do naznačenog datuma imaju pismo o upisu izdato od strane institucije koju su odabrali
  • ukratko napišu svoja iskustva tokom studija na sajtu Study Portals.

Ukoliko imate pitanje, molimo vas da posetite našu stranicu na kojoj su izlistani odgovori na pitanja koja ste nam najčešće postavljali. Pogledajte kompletna pravila i uslove.