IELTS Terms and Conditions ©

Mat Wright, British Council Photos

Pre nego što se prijavite za testiranje obavezno pročitajte i prihvatite Odredbe i uslove IELTS testiranja i Informacije za kandidate, koje su deo obrasca za prijavu, a sadrže dokument Odredbe i uslovi.

Odredbe i uslovi, između ostalog, pružaju bitne informacije koje se odnose na:

  • sve detalje o procesu testiranja
  • stvari koje je dozvoljeno uneti na testiranje
  • pravila kojih se morate pridržavati
  • sigurnost testa
  • proces ocenjivanja
  • postupak otkazivanja prijave
  • način korišćenja vaših ličnih podataka

Potpisivanjem izjave u obrascu prijave potvrđujete da ste pročitali i shvatili Odredbe i uslove IELTS testiranja i da na njih pristajete.

Napomena:  

Sigurnost IELTS-testiranja veoma nam je bitna. Fotografisanje kandidata na dan ispita predstavlja dodatnu meru sigurnosti; stoga naše osoblje na dan testiranja fotografiše sve kandidate. Molimo vas da razmotrite objašnjenje obaveze fotografisanja koje se šalje svima koji se prijave za testiranje.

Promena termina

Zahteve za izmenu termina moguće je uvažiti do pet nedelja pre datuma polaganja. Izmena termina je moguća i tokom pet nedelja pre datuma polaganja zbog zdravstvenih razloga. Potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju najkasnije do pet radnih dana nakon datuma polaganja testa zajedno sa formularom za refundaciju ili odlaganje ispita i plaća se taksa za promenu termina od 2.500 dinara, u protivnom se tretira kao otkazivanje testa i ne vrši se povraćaj novca.

Otkazivanje polaganja

Za otkazivanje već prijavljenog termina važe isti uslovi kao i za promenu termina.