Profesor Beri O'Salivan

VIŠI SAVETNIK, ISTRAŽIVAČKA GRUPA ZA PROCENU ZNANJA JEZIKA | BRITISH COUNCIL

Profesor O'Salivan je osnivač Udruženja za testiranje i ocenjivanje znanja jezika Velike Britanije i deo počasne i gostujuće katedre na univerzitetima Riding i Rouhampton u Velikoj Britaniji, Tehnološkom univerzitetu MARA (Kuala Lumpur) i na Univerzitetu u Lisabonu. Njegov skorašnji rad uključuje razvoj i validaciju novog testa poslovnog jezika pod nazivom Aptis.

U 2016. godini profesor O'Salivan dobio je stipendiju Akademije društvenih nauka.

dr Džejmi Danli

VIŠI ISTRAŽIVAČ, ISTRAŽIVAČKA GRUPA ZA PROCENU ZNANJA JEZIKA | BRITISH COUNCIL

Dr Danli radi na nizu projekata za razvoj i validaciju jezičkih testova za sisteme procene znanja koje je dizajnirao i razvio British Council. Takođe sarađuje na projektima sa istraživačima i organizacijama na međunarodnom nivou. Pridružio se British Council-u 2013. godine. Do tada je bio je glavni istraživač u Eiken fondaciji u Japanu, neprofitnoj organizaciji koja razvija i vodi ispitivanja o nastavi engleskog kao stranog jezika u Japanu. Ima 25 godina iskustva rada u obrazovanju, u oblasti nastave engleskog kao stranog jezika, prvo kao nastavnik, a zatim u istraživanju razvoja i kreiranja testova i istraživanja procene znanja.

dr Viktorija Klark

MENADŽER RAZVOJA PROCENE ZNANJA, ISTOČNA AZIJA | BRITISH COUNCIL

Polje ekspertize dr Klark je procena znanja engleskog kao stranog jezika. Objavila je nekoliko knjiga o pripremi testa GEPT i predstavila ih na konferencijama širom sveta. Radila je kao profesor engleskog kao stranog jezika i kao trener predavača pre nego što se specijalizovala u oblasti procene znanja jezika. Njena istraživačka interesovanja uključuju testiranje zasnovano na performansama, podučavanje i procena veština pisanja, validnost testova za procenu veštine govora i složenost zadataka.

Moderator konferencije: Ričard Spibi

ISTRAŽIVAČ RAZVOJA TESTOVA | BRITISH COUNCIL

Ričard Spibi je istraživač razvoja testova za receptivne veštine (čitanje i slušanje, zajedno sa gramatikom i vokabularom) od juna 2016. godine. Njegove glavne odgovornosti uključuju analizu operativnih podataka i reviziju i razvoj komponenti receptivnih veština testa Aptis.