Ukoliko ste deo sistema obrazovanja i želite da podelite svoja iskustva i ideje sa ljudima koji dele vaša interesovanja prijavite se za predavača na našoj konferenciji. Ovogodišnje teme će se baviti upotrebom IKT-a u:

  • Rad na projektima i kreativnost u učionici
  • Ključne veštine i mentalni razvoj
  • Razvoj digitalnog sadržaja za potrebe učenja i upotreba IKT u drugim predmetima
  • Algoritamsko razmišljanje i kodiranje
  • Inkluzivno obrazovanje i pomoćne tehnologije
  • Upravljanje školom kroz proces digitalizacije 
  • Stručno obrazovanje i digitalne industrije

U potrazi smo za primerima iz vaše učionice, iz škole ili druge institucije u kojoj radite. Značajno nam je da čujemo vaše mišljenje i predloge na koji način i iz kog ugla možemo da govorimo o IKT u obrazovanju. 

Prijava za predavače je otvorena do 30. marta 2018. godine, a autori radova koji budu bili izabrani da prezentuju na konferenciji će biti poznati najkasnije do 20. aprila 2018. godine. Ako želite da prijavite više tema predavanja, molimo Vas da za svaku temu posebno popunite ovaj upitnik.

Stručni tim koji će biti zadužen za ocenjivanje radova je sačinjen od predstavnika Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i British Council-a.