Naš Livestream partner LINKeduTV omogućio je da uživo preko interneta prenosimo predavanja koja su deo događaja "Nove tehnologije u obrazovanju".

Ovde možete da pogledate snimke svih predavanja iz glavnog programa kao i sesije "IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju" i "Ka inkluzivnom obrazovanju uz IKT".

Pored naziva svake sesije nalazi se link pomoću kojeg možete da preuzmete PDF prezentacije koje su korišćene tokom predavanja u toj sesiji.

PETAK, 27. FEBRUAR 2015.

GLAVNI PROGRAM, PDF

Obrazovanje i IKT za 21. vek | Dejvid Hasel, UK

Samsung u obrazovanju | Marko Čevizović, Samsung

Nastavnik za 21. vek | Panel diskusija

Korišćenje tehnologija u prevazilaženju izazova | Jaroslav Kovalski, Pearson

RAD U GRUPAMA

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju, PDF

Sedam ključnih principa za učenje u 21. veku | Garet Mils

Glembajevi su opet među nama - primer upotrebe IKT u projektnoj nastavi | Aleksandra Sekulić

PhET simulacije u prirodnim naukama, teorija i primene | Vladan Mladenović, Marina Dorocki

Metodički scenario učionice budućnosti | Sandra Ivković, Danijela Takač

Pametna tabla u učionici | Aleksandar Aleksić

Projekat Razvionica | Snežana Marković, Daniela Minić Aleksić, Nenad Conić, tim IKT trenera

Ka inkluzivnom obrazovanju uz IKT, PDF

Inkluzivno obrazovanje: izazovi i mogućnosti | Džon Galovej

Mogućnosti i prepreke digitalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji | Sanja Denić

Kreiranje digitalnih nastavnih materijala u inkluzivnom srednjem stručnom obrazovanju | Mirjana Lazor

Aplikacije za inkluzivnu nastavu matematike | Biljana Veselinović

Svakodnevna upotreba tehnologije u školi "Mulberry" | Loren Denjer

Ozbiljne igre za razvoj društvenih kompetencija | Aleksandra Đurović

Upotreba novih tehnologija za interkulturalnu nastavu | Frosina Pantoš

IKT u visokom obrazovanju, PDF

Kolaborativno učenje u visokom obrazovanju | Karl Rojl

Nacionalna strategija za rešavanje problema plagijarizma upotrebom tehnologije | Marketa Vagnerova

Tehnološki podržano učenje, nove perspektive u visokom obrazovanju | Ivan Obradović

Elektronsko glasanje u visokom obrazovanju | Goran Mašanović

Razvoj studijskih programa za digitalne kompetencije nastavnika | Miroslava Ristić

Elektronski portfoliji učenja | Jelena Gledić

SUBOTA, 28. FEBRUAR 2015.

GLAVNI PROGRAM, PDF

Inovacije zasnovane na istraživanju | Garet Mils, UK

Zašto je svetu potreban Watson? | Pol Frejer, IBM
HP rešenja za obrazovanje | Primož Polajnar, HP
eUčenje po modelu 1:1 | Sanja Sabljić, Lanaco
Upravljanje MOOC kursevima | Kris Kejvi, British Council
Oracle Akademija, da li ste spremni? | Ljiljana Krkić, Deni Guris, Oracle Akademija

RAD U GRUPAMA

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju, PDF

Vođenje škole uz pomoć novih tehnologija | Kristin Teri

Prema digitalno zrelim školama - iskustva iz Carneta | Branka Vuk, Gordana Benat

Modeli upotrebe IT i elemenata gejmifikacije u obrazovne i kreativne svrhe | Jasna Brkić, Violeta Đorđević

"Seobe" u viki-alatu | Snežana Klepić

Smart telefoni - tehnološka prednost u učenju jezika | Kristina Radojčić

Matematika i nastavnici matematike na internetu | Anica Tričković

Građansko vaspitanje – između :( i :) | Anđelka Petrović

Ka inkluzivnom obrazovanju uz IKT, PDF

Planiranje sa fokusom na učenika | Džon Galovej

Upotreba asistivnih tehnologija u inkluzivnom odeljenju | Stevan Nestorov

Završni ispit – platforma za ravnopravno uključenje učenika u obrazovni proces | Ivana Kovačević, Miroslav Marić

Specijalističko obrazovanje osoba oštećenog sluha | Svetlana Matović

Animacija za komunikaciju | Loren Denjer

Upotreba IKT u radu dece sa autizmom | Jelena Panić

Android aplikacija za izradu didaktičkog materijala | Sanja Denić i studenti Fakulteta organizacionih nauka

IKT u visokom obrazovanju, PDF

Podrška profesorima u razumevanju i savladavanju upotrebe IKT u obrazovanju | Dejan Ljubojević

Projekat NeReLa | Radojka Krneta

Primena transfera znanja za globalni uticaj | Rebeka Mekdonald

Učenje na daljinu u studijama inženjerskih nauka | Veljko Potkonjak

Keativnost u učenju 21. veka | Svetlana Belić Malinić

Digitalno doba - doba distrakcija | Miloš Bajčetić

Digitalni alati za učenje stranog jezika i autonomija učenika | Tatjana Glogovac