Vaša pitanja

Na linkovima ispod možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam najčešće postavili učesnici i predavači na konferenciji o organizaciji događaja, procesu prijave i satnice na dan održavanja događaja. Pitanja su razdvojena na osnovu toga da li planirate da budete učesnik ili predavač na događaju. 

UČESNICI PREDAVAČI