Saradnja sa nama podrazumeva sve, od sponzorstva jednog događaja do dugoročne saradnje. Saradnja sa British Council-om donosi našim partnerima opipljive koristi.

Kroz saradnju sa nama možete:

Pridobiti nove ciljne grupe

Sa našim kontaktima sa ljudima koji su orjentisani ka inostranstvu i pristupom našoj mreži, uključujući lokalne i međunarodne organizacije, možemo vam pomoći da doprete do nove publike. Kada podržite neki događaj, izložbu ili program preko British Council-a, imaćete koristi od cele naše online i offline marketinške infrastrukture i iskustva.

Ostvariti pristup našoj mreži i iskustvu

Mi vam možemo omogućiti pristup našoj mreži i vodećem svetskom iskustvu i oblasti umetnosti, engleskog jezika i društva kako bismo vam pomogli da ostvarite svoje ciljeve. Za više od 75 godina, stvarali smo veze između Velike Britanije i ostalih zemalja. Ovo nam omogućava da izgradimo čvrste veze sa političkim liderima ovih zemalja, kreatorima javnih politika, savetnicima.

Ostvariti ciljeve vaše organizacije na polju društvene odgovornosti

Naše iskustvo i mreže koje imamo svedoče o našem radu sa partnerima u cilju organizovanja događaja koji će se baviti temama poput globalizacije, internacionalizacije visokog obrazovanja ili aktiviranja lokalnih zajednica.

Možemo da iskoristimo svoje iskustvo u vođenju društveno orijentisanih programa i da vam na taj način pomognemo da ostvarite ciljeve vaše organizacije u oblasti društvene odgovornosti. Od razvoja i promovisanja programa do izgradnje veza i toga da učinimo vašu organizaciju atraktivnom za buduće zaposlene, osiguraćemo, kroz puno partnerstvo sa vama, efektivnost vašeg rada na ovom polju.

Koristeći poverenje koje naš brend ima, možemo da promovišemo vašu društvenu odgovornost kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. 

Učiti engleski sa svetskim liderom u podučavanju engleskog

Kao svetski lider u podučavanju engleskog možemo prilagoditi svoje poslovne programe kako bismo ispunili zahteve vaše organizacije. Korisnici u preko 110 zemalja širom sveta uče engleski i polažu ispite u našim centrima.

Dodati novu vrednost svom brendu

Naš brend uživa poverenje u celom svetu već 75 godina. Predstavljamo ono najbolje što Velika Britanija nudi u oblasti razvojnih i mogućnosti umrežavanja s velikim brojem ljudi i organizacija iz celog sveta.

Vrednosti na kojima je izgrađen naš brend jesu kreativnost, integritet, reciprocitet odnosa, profesionalnost i ljudi, a naročito jačanje društva zasnovanog na jednakim mogućnostima i poštovanju različitosti. Ostvarivanjem partnerskih odnosa s nama, i svim za šta se zalažemo, i svom brendu podižete vrednost.

Koja su naša polja interesovanja?

  • Obrazovni menadžment i sektorske reforme
  • Tehničko i stručno obrazovanje i obuke
  • Društveni razvoj, pravda i država, reforma javne uprave
  • Učenje engleskog
  • Umetnost za razvoj
  • Menadžment obuke/treninga

Više informacija

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama u Srbiji u vezi sa Instrumentima za pretpristupnu pomoć i sličnim projektnim mogućnostima, molimo da nas kontaktirate putem elektronske pošte.