Who we work with

Naša partnerstva u Srbiji obuhvataju:

 • Odsek za spoljen poslove i međunarodni razvoj (FCDO)
 • Evropsku komisiju
 • Azijsku banku za razvoj
 • Poslovni sektor
 • Fondacije
 • Ostale bilateralne donatore (poput CIDA, SIDA, USAID)
 • Svetsku banku
 • Ministarstva
 • Ambasade
 • Agencije Ujedinjenih nacija
 • Ostale konsultantske firme sa kojima British Council sarađuje 

Ozvaničili smo našu saradnju sa različitim institucijama u Srbiji potpisivanjem Memoranduma o razumevanju.