©

Photo credit: Shamil Tanna

Muzičar, producent, vizuelni umetnik, mislilac i aktivista Brajan Eno prvi put je došao u žižu javnosti početkom 70-ih kao suosnivač grupe Roxy Music. Odmah nakon toga je usledio niz solo-albuma, veoma uticajnih I cenjenih. Njegova vizionarska produkcija podrazumeva albume sa Talking Heads, Devo, Lauries Anderson, U2 i Coldplay, te umetničku saradnju i snimanje sa umetnicima kao što su David Bouve, Džon Cale, David Byrne, Grace Jones, James Blake i mnogi, mnogi drugi.

Jednako su važni, a verovatno čak i brojniji vizuelni eksperimetni koje je Brajan Eno radio sa svetlom i videom. Oni predstavljaju plodno tle iz kojeg su proistekla njegova brojna dela. Vizuelni radovi Brajana Ena pokrivaju još duži vremenski period nego njegovi muzički snimci, a poslednjih nekoliko decenija paralelno radi na oba ova umetnička polja. Izuzetno cenjeni vizuelni radovi Briana Ena izlagani su širom sveta – od Venecijanskog bijenala i Mramorne palate u Sankt Petersburgu do pekinškog parka Ritan i zgrade sidnejske Opere.