CC4WBs news, image

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju započinju projekat „Kultura i kreativnost za zemlje Zapadnog Balkana” koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je da se podstakne dijalog na Zapadnom Balkanu kroz jačanje kulturnih i kreativnih sektora radi ostvarivanja značajnijeg društveno-ekonomskog učinka.

„Kreativni sektor je jedan od najteže pogođenih pandemijom COVIDa-19. Stoga je ovaj novi projekat izvrsna prilika da se ojača snaga kulture i kreativnosti kao pokretača održivog razvoja”, naglasio je Ernesto Ottone Ramirez, pomoćnik generalnog direktora UNESCO-a (za kulturu).

Ovaj projekat će tokom četiri godine razvijati kapacitete kulturnih i kreativnih sektora u svim zemljama Zapadnog Balkana, delujući na više nivoa. Posebno će podržati kulturne politike koje jačaju regionalnu saradnju u domenu kulture, naročito povećanu mobilnost umetnika i kulturnih operatora, a pružaće i finansijsku i tehničku pomoć za razvoj kulturnih i kreativnih industrija. Stimulisaće zaštitu i promociju kulturnog nasleđa, te upravljanje kulturnim nasleđem, kao i intenziviranje javno-privatnih partnerstava u kulturnom i kreativnom sektoru.

„Drago mi je da smo, zajedno sa mojim kolegom komesarom Varhejijem, mogli pokrenuti ovako ambicioznu akciju – projekat vredan osam miliona evra za podršku kulturnom i kreativnom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana. Uključivanje kulture može dovesti do međusobnog razumevanja, miroljubive saradnje i stabilnosti, kao i do ekonomskih koristi, posebno u regionu tako bogatom kulturnim nasleđem. Ja ću se posvetiti integraciji Zapadnog Balkana u sve oblasti mog portfelja, a UNESCO-u i njegovim partnerima želim veliki uspeh u implementaciji ove akcije”, rekla je evropska komesarka Marija Gabrijel.

„British Council aktivno zastupa ulogu kulturnih industrija kao pokretača održivog i inkluzivnog rasta. Oduševljeni smo što smo deo ovog projekta koji će podržati saradnju u kreativnoj ekonomiji širom Zapadnog Balkana, podržavajući razvoj umetnika, kulturnih lidera i kreativnih biznisa, omogućavajući im da ostvare značajne međunarodne veze”, rekao je Skinder Hundal, direktor sektora umetnosti, British Council.

„Kroz ovaj projekat i partnerstvo želimo da nastavimo naš angažman na strategiji kulturne politike u zemljama Zapadnog Balkana, zato što verujemo da je kultura moćan pokretač pretvaranja raznolikosti u povoljnu priliku, kao i moćan pokretač promocije miroljubivih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja“, izjavio je Leonardo Karmenati, zamenik direktora AICS-a.