Ovaj otvoreni poziv više ne prima prijave. (22. novembar 2021.)

Creative Producers je program za profesionalni razvoj producenata na početku karijere u kreativnim industrijama regiona šire Evrope (Azerbejdžan, Gruzija, Kazahstan, Ukrajina, Uzbekistan, Turska i Zapadni Balkan* (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija) *Kandidati iz Crne Gore nemaju pravo učešća u ovom krugu.

Program će razvijati veštine i kapacitete producenata, graditi nove mreže i doprineti nastalim koprodukcijama. Program je osmišljen s ciljem razvoja profesije producenta u kreativnim industrijama i dobre umetničke prakse u svim uključenim zemljama i u Velikoj Britaniji. Da bi pružio ambicioznije i odvažnije kreativne inicijative, program će podržati početak i razvoj projekata, timove i kreativne ekonomije.

Nove producente podržimo u osposobljavanju za rad u kreativnim industrijama, želimo da ohrabrimo umetničko eksperimentisanje i rad u različitim formama umetnosti.

Procedura i projekti

Radionice vode učesnike kroz kreiranje ideje za projekat u kreativnim industrijama, tako da jasno formulišu o čemu se radi, te uključe praktična razmatranja o tome gde, kada i kako će se projekat realizovati i, ključno, kome je namenjen.

Sveukupno, cilj je stvoriti održivu zajednicu kreativnog sektora ukorenjenu lokalno, ali povezanu na međunarodnom nivou, zajednicu dobro upućenu u sve aspekte produkcije – od kreativne vizije i tehničkih izazova do budžeta, logistike i publike.

Program uključuje:

 • dvonedeljni onlajn program za osmišljavanje ideja za projekte u kreativnim industrijama, a tako da se jasno formuliše o čemu se radi, te uključe praktična razmatranja o tome gde, kada i kako će se dotični projekat realizovati i, što je ključno, kome je namenjen;
 • finansijsku podršku i mentorstvo za implementaciju i promociju odabranih projektnih ideja.

Creative Producer

Producent u kreativnim industrijama je profesionalac koji deluje kao posrednik u ostvarivanju saradnje i odnosa u okviru kreativne industrije, povezuje delove njene mreže ili mreža, dovodi ljude u kontakt s resursima, identifikuje povoljne puteve profesionalnog razvoja umetničkih stvaralaca i često deluje kao tumač između delova sistema kreativnih industrija u kojima se koriste različiti profesionalni jezici i pristupi radu. *Network for Creative Enterprise (Mreža za kreativno preduzetništvo), Završni izveštaj, 2019.

Prijave i prihvatljivi kandidati

Prijaviti se mogu producenti na početku karijere u svim područjima i disciplinama kulturnih i kreativnih industrija.

Kandidati bi trebali: 

 • izraditi projekat koji se odnosi na kulturni i kreativni sektor 
 • izraditi originalan projekat koji će ostvariti učinak na ove sektore
 • pri izradi projekta imati na umu održivost i promotivnu strategiju
 • pri izradi projekta imati na umu saradnju s kulturnim sektorom Velike Britanije
 • pri izradi projekta obratiti pažnju na ravnopravnost, raznolikost i inkluziju
 • Izvodljiva projektna ideja treba da se realizuje između marta i juna 2022. godine u skladu s postojećim resursima i potencijalnim ograničenjima zbog pandemije COVID-19.

Kriterijumi

Program će se odvijati preko Interneta, a učesnici moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:

 • moraju imati najmanje 18 godina 
 • moraju imati tri do pet godina iskustva u kreiranju potpuno novih dela
 • moraju se obavezati na učešće u svim fazama Programa (pogledajte ispod: Ključni datumi)
 • moraju dobro vladati engleskim jezikom (nivo B2 na skali Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike / ZEROJ-a)
 • moraju učestvovati u evaluaciji projekta
 • moraju učestvovati u intervjuima i/ili blogovima da bi izneli svoja iskustva s Programom
 • pri svakom budućem prikazivanju svoje projektne ideje moraju navesti Program i partnere

Ključni datumi

Rok za podnošenje prijave: 22. novembar 2021.

Obaveštavanje uspešnih kandidata:  6. decembar 2021.

Početak Programa učenja preko Interneta: 24. januar 2022. 

Kraj Programa učenja preko Interneta: februar 2022. (tačan datum će se naknadno utvrditi)

Rok za podnošenje zahteva za finansijsku podršku: 15. februar 2022.

Implementacija i promocija projekata: mart – juni 2022. godine.

Kako podneti prijavu

Kandidati trebaju popuniti internetski obrazac za prijavu i poslati ga najkasnije do ponedeljka, 22. novembra 2021. godine u 23:59 po srednjoevropskom vremenu.

U obrascu za prijavu se od podnosilaca prijava traži da dostave:

 • kratku izjavu o svojoj dosadašnjoj umetničkoj praksi i o tome zašto su zainteresovani za učešće u ovom programu
 • kratku izjavu o tome kako bi njihova projektna ideja mogla da utiče na kreativne scene Zapadnog Balkana i Velike Britanije
 • kratku izjavu o svojoj ideji za projekat i načinu na koji bi želeli da je realizuju.

Procena

Prijave će procenjivati komisija formirana od predstavnika British Councila i produkcijske agencije Curated Place

British Council poziva na prijavu kandidate iz zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija). Za učešće u Programu biće odabrano ukupno 20 producenata iz ovog regiona.

Komisija će razmatrati isključivo potpune prijave dostavljene do navedenog roka. 

Komisija će prijave procenjivati na osnovu navedenih kriterijuma za izbor kandidata i kvaliteta informacija ponuđenih u obrascu za prijavu. Važno je da u prijavi jasno navedete zašto ste zainteresovani za program Creative Producers i kakav bi učinak mogla imati vaša projektna ideja na kreativne industrije Zapadnog Balkana i Velike Britanije. 

Zbog velikog broja prijava, nećemo biti u mogućnosti da dajemo obaveštenja o neuspešnim prijavama.

Ako imate pitanja u vezi s prijavom, molimo kontaktirajte Milan.Lucic@britishcouncil.org.

O agenciji Curated Place

Program Creative Producers vodiće agencijaCurated Place.

Curated Place je agencija za produkciju u kreativnim industrijama; vodi se umetničkim kriterijumima a specijalizovana je za međunarodne javne programe, javne instalacije velikih razmera, originalne narudžbe, profesionalni razvoj umetnika, muzičku strategiju, organizaciju događaja i održive produkcije.

https://www.curatedplace.com/