CC4WBs javni pozivi su otvoreni!

 

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) udružili su snage za rad na projektu Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da neguje interkulturni dijalog i da pojača društveni i ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). 

Pristupom koji je usmeren na zajedničko delovanje javnih institucija, privatni sektor, organizacije civilnog društva u kuturi, ali i stručnjake u kulturnim i kreativnim industrijama, CC4WBs projekat ima za cilj:

(1) poboljšanje učinka kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu;

(2) ojačavanje saradnje u kulturi u regionu i sa regionom;

(3) unapređivanje inkluzivnog kulturnog nasleđa za lokalni razvoj. 

Faza planiranja programa je započeta u aprilu 2022, s ciljem da se osmisle različite programske aktivnosti koje će se održavati do aprila 2026. godine.  

Krajnji korisnici CC4WBs projekta će biti građani Zapadnog Balkana, koji će imati više različitih prilika da se prijave za stručno usavršavanje i unapređenje sposobnosti i kapaciteta, kao i za grantove, odnosno finansijsku podršku u okviru određenih tematskih oblasti. 

Region Zapadnog Balkana deli bogato i raznoliko kulturno nasleđe i predstavlja živopisnu pozornicu za sve profesionalce iz kreativnih industrija. Regionalna saradnja i zajedničko stvaralaštvo zahtevaju podstrek i podršku, ali su već uveliko u toku.

Neupitni potencijal za dalji razvoj kulturnih i kreativnih industrija ovog regiona je predstavljen na brojnim festivalima i događajima u oblasti kulture, od kojih se neki održavaju već decenijama, dok u poslednjih nekoliko godina bujaju i nove inicijative i organizacije. 

Kulturne i kreativne industrije predstavljaju važnu razvojnu priliku za Zapadni Balkan, imajući u vidu brojne talente i ambiciozne pokretače rasta u ovom sektoru. 

Predstojeće prilike za učestvovanje  

Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru CC4WBs projekta su organizovane u četiri teme: 

(1) unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;

(2) umetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza ; 

(3) regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;

(4) zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa za održivi razvoj. 

Otvoreni pozivi za predloge projekata i prijave biće objavljeni u fazama tokom implementacije projekta u narednih nekoliko godina. Svi zainteresovani, organizacije i pojedinci, biće pozvani da pošalju svoje prijave u skladu sa gore navedenim temama. 

Nove informacije u vezi sa predstojećim projektnim aktivnostima biće redovno objavljivane na sajtovima svih partnera, kao i na njihovim društvenim mrežama. 

Najnovije vesti o projektu 

Da biste bili u toku sa aktivnostima i novim prilikama u okviru CC4WBs projekta, ovaj deo stranice biće redovno ažuriran sa najnovijim informacijama i korisnim linkovima. 

UNESCO veb-sajt

Vest o pokretanju CC4WBs projekta

CC4WBs javni pozivi