Govornik: Ričard Lejzel

Trajanje: 3 sata

Maksimalan broj učesnika: 15

Tokom ove radionice, umetnik Ričard Lejzel (Richard Layzell) predstaviće mnoge ideje vezane za umetnost i ekologiju, u svojoj umetničkoj praksi i van nje, uključujući intervjue sa muslimanskim ekologom Fazlunom Kalidom (Fazlun Khalid) i australijskom prirodnjakinjom/kompozitorkom Holis Tejlor (Hollis Taylor). Takođe će govoriti o poreklu eko-aktivizma u delima i filozofiji Arnea Nesa (Arne Naess), o ideji „dekolonizacije pejzaža“, kao i o nastanku pokreta Extinction Rebellion u Velikoj Britaniji.

Zatim će preći na otvorenu diskusiju tokom koje ćete biti pozvani da podelite svoje ideje i odgovore, kao i na aktivnu radionicu i rad u manjim grupama. Od učesnika će se tražiti da razviju kreativnu ekološku akciju/provokaciju koja se može podeliti sa ostalim onlajn grupama. Ovo može da bude u bilo kojoj formi koju zajedno izaberete. Može da bude usmeni manifest, nekakva radnja ili fizički proces stvaranja. Radionicu ćemo završiti tako što ćemo se obavezati po pitanju toga kako svako za sebe planira da u budućnosti nastavi ovaj posao od suštinskog značaja.

Ričard Lejzel je umetnik baziran u Londonu. Trenutno drži kurs likovne umetnosti za osnovne studije na Univerzitetu umetnosti u Londonu (University of the Arts London – UAL) i vrlo je iskusan facilitator koji redovno drži radionice sa ljudima raznih uzrasta i sposobnosti. Njegov trenutni ekološki projekat The Naming poprima formu filmova, fotografije, performansa, pisanja, grafika i javnih intervencija. Kao živo delo prikazano je u Kanadi, Londonu, Australiji, Koreji, Grčkoj i širom Velike Britanije. Često radi sa fiktivnim saradnikom, trenutno Kinom Pakstonom (Kino Paxton). Izlagao je u većini vodećih javnih galerija i muzejima u Velikoj Britaniji, uključujući Tate Britain, Naučni muzej, Whitechapel i Serpentine Galleries, a trenutno je kreativni ekolog u rezidenciji u LUX-u.