Govornik: Michael Smythe/Nomad/Phytology

Trajanje: Uvodno predavanje (40 min), Nezavisno istraživanje oflajn (40 min), Onlajn grupna diskusija i grupna kritika (40 min).; U svaki deo ubaciti i pauzu od 10 min.

Maksimalan broj učesnika: 10

Kako možemo diverzifikovati kreativne postupke kao odgovor na trenutne ekološke i društvene izazove? Kreativne ekologije i taktički otpor u antropocenu istraživaće strategije za pojedince i zajednice za preoblikovanje urbane sredine dajući prednost ekološkoj i socijalnoj pravdi. Razgovaraćemo o saradnji među vrstama, ekonomiji i aktivizmu zajednice kroz rad Katrin Bem (Kathrin Böhm), Gordona Mata-Klarka (Gordon Matta-Clark), Suzan Lejsi (Susan Lacy)Džozefa Bojsa (Joseph Beuys), Herbalista bez granica (Herbalists Without Boarders), Žive parcele u Njujorku (Living Lots NYC) i LION-a. Predavanje će biti praćeno individualnim hiper-lokalnim istraživanjem kojim će se osmisliti intervencija na specifičnoj lokaciji koristeći kreativne i ekocentrične strategije.

Majkl Smit (Michael Smythe) je umetnik, urbani farmer i kreativni direktor Nomad Projects-a, nezavisne umetničke fondacije koja razvija eksperimentalne projekte u digitalnim prostorima i prostorima na konkretnim lokacijama. Nomad Projects kritički se bavi pitanjima koja se tiču životne sredine i socijalne pravde u urbanom pejzažu. Trenutni radovi uključuju Phytology, urbanu fizičku baštu i istraživački institut u Bethnal Green-u (Istočni London), Urban Mind, globalni istraživački projekat koji istražuje vezu između pejzaža i mentalnog zdravlja i Mobile Apothecary, dispanzer za biljne lekove koji pruža besplatnu zdravstvenu zaštitu pojedincima i zajednicama sa ograničenim pristupom smeštaju i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Majkl je studirao instalacije, performanse i istoriju umetnosti na Australijskom nacionalnom univerzitetu, Canberra, i Hochschule der Künste, Berlin.