Helen Chadwick, Untitled, 1994 © Helen Chadwick Estate 

Projekat ‘’Percepcije’’, sastoji se od pet izložbi koje će biti prikazane širom Zapadnog Balkana i koje u posebnom fokusu imaju radove žena umetnica.  

Percepcije za svoju polaznu tačku uzima selekciju radova prominentnih britanskih umetnica iz kolekcije British Council-a i nadopunjuje sa radovima lokalnih umetnica u pet partnerskih muzejskih institucija. Svaka od izložbi predstaviće 24 rada 14 umetnica iz kolekcije British Council-a, zajedno sa radovima lokalnih umetnica. 

U projektu ‘’Percepcije’’ učestvuju sledeći muzeji i galerije: 

  • Zašto nema velikih muških umetnika? Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, 3. jul – 28. avgust 2018 
  • Žena po meri društva Galerija Matice srpske, Novi Sad, 28. septembra – 6. januara 2019 
  • Percepcije: takva vrsta žene Nacionalna galerija Kosova, Priština, januar – 24. februar 2019 
  • Percepcije: sa obje strane ogledala Muzej savremene umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 8. mart – 28. maj 2019 
  • Percepcije Muzej savremene umetnosti, Skoplje, 12. jun – 12. septembar 2019

Pet izložbenih sučeljavanja umetničkih preispitivanja uloge, (samo)reprezentacije i statusa žena kroz modernu istoriju umetnosti i savremenu umetničku praksu razvijaju se kao komentari duž trajektorija kompleksnih društvenih i istorijskih situacija na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru, otvarajući značajno poglavlje ne samo u smislu ponovne aktualizacije ženskog pitanja unutar umetničkih sistema ovih prostora, već i u kontekstu iznova uspostavljene saradnje između navedenih umetničkih i muzejskih centara.

Činjenica je da se okolnosti u kojima se u umetnosti progovara o britanskom i crnogorskom, srpskom, bosanskom, kosovskom i makedonskom društvenom kontekstu razlikuju u brojim aspektima, treba imati na umu da je ono što njihove distinkcije prevazilazi jeste težnja da se o slikama, stavovima i stereotipima o ženama koji se u njima konstituišu, kritički misli i debatuje kao o univerzalnim i neophodnim pitanjima koje, iako njima uslovljene, prevazilaze lokalne specifičnosti.

Izložbe u regionu: