7. MART –27. MAJ | MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI RS | BANJA LUKA

Percepcije prvenstveno ukazuju na paralelne umetničke prakse iz različitih geografskih, društvenih, kulturoloških i ekonomskih konteksta u kojima umetnice žive i rade. Pokazalo se da su ženske teme s različitih geografskih područja identične, tj. da se uvek radi o preispitivanju identiteta, intimnosti, sećanja, o svakodnevnom iskustvu, društvenim stereotipima, seksualnosti ili slobodi. Takođe, korišćenje sopstvenog tela kao umetničkog medija svuda je podjednako prisutno. Evidentnu razliku, međutim, predstavljaju drugačiji uglovi posmatranja, a potom i drugačiji stavovi, uslovljeni pomenutim kontekstima. 

Izložba u Banjoj Luci nazvana je po delu jedine umetnice u kolekciji Muzeja savremene umjetnosti RS Sandre Dukić koja ima izražen feministički stav i delovanje. Naziv je ujedno i narodna poslovica – “Cvet je najlepši kad je neubran”, sa kojom se umetnica vizuelno duhovito poigrava, želeći da skrene pažnju na radikalnije preispitivanje pozicije žena u društvu. Poslovica sadrži i određene društvene i kulturološke karakteristike, koje zajedno sa društveno-istorijskim okvirom mogu biti polazna tačka za istraživanje rodnih odnosa ovog podneblja. Kustosica izložbe, Lana Pilipović je odlučila da konceptualno podeli izložbu u četiri segmenta, i to: Refleksija, Izloženost, Rodna tela i Duh. Ovi segmenti osmišljeni su tako da odražavaju dijalog umetnica, sličnosti i razlike umetničkih koncepata, raznovrsnost ženskog izraza – od intimnih, ličnih stavova do percepcije društva u kojem žive, kao i njihov međusobni odnos.

Na izložbi će biti izložena dela sledećih umetnica: Abigail Lane, Anthea Hamilton, Camilla Løw, Celia Hempton, Clare Strand, Elizabeth Price, Gillian Wearing, Helen Chadwick, Laura Aldridge, Lubaina Himid, Madame Yevonde, Rachel Whiteread, Sarah Lucas, Tracy Emin, Margareta Kern, Sandra Dukić, Nives Kavurić Kurtović, Irma Markulin, Marija Dragojlović, Svjetlana Salić Mitrović, Kosa Bokšan,Vesna Perunović, Lala Raščić, Borjana Mrđa, Biljana Gavranović, Kata Mijatović.

Sarah Lucas, Self Portrait with Fried Eggs, 1996from Self-Portraits 1990-1998 1999 © Sarah Lucas, courtesy Sadie Coles HQ, London