12. JUN – 12. AVGUST | MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI | SKOPLJE

Rodne percepcije u Muzeju savremene umetnosti - Skoplje je poslednja od pet izložbi kolaborativnog kustoskog projekta Percepcije, koja se fokusira na žensku umetnost. Zamišljen kao saradnja pet kustosa sa Zapadnog Balkana, projekat je na svakoj od izložbi predstavio 24 dela 14 britanskih umetnica iz kolekcije British Council-a, koje su kustosi zajednički odabrali i uklopili u dijalog s lokalnim umetničkim delima. Dakle, Percepcije su rasle kao fluidan ženski umetnički prostor na preseku različitih kulturnih, političkih i teorijskih strategija u okviru političke geografije Zapadnog Balkana - počevši od Cetinja, preko Novog Sada i Prištine, do Banje Luke, kako bi finalno zauzele pozornicu u Skoplju.

Izložba u Skoplju će zatvoriti izložbeni ciklus predstavljanjem 39 savremenih umetničkih dela 25 umetnica, koji su koncipirani u tri dela: pogledi, reprezentacije i poništavanje reprezentacije. Predstavljene umetnice kroz svoj rad vraćaju verodostojnost ženskog oblika i iskustva; prekidaju strukturiranu i ovekovječenu rodnu hijerarhiju; ali i predlažu novi kritički pristup preispitivanja problema (rodne) reprezentacije.

Protežući se kroz tri područja ženske pozicije: gledajući i promatrajući - POGLEDI, koji vizualno predstavljaju - REPREZENTACIJE i "propadanje predstavljene vizije" - PONIŠTAVANJE REPREZENTACIJE, ideja ove konceptualne podele nije da proizvede još jedan okvir interpretacije kroz multivokalnu vizualizaciju ženskog iskustva, već pozvati na strukturirano i detaljno ispitivanje muškog principa na kojem je izgrađena današnjica i kritički pristupiti problematici predstavljanja kroz radikalno preispitivanje.

Umetnice čija dela su deo ove izložbe: Abigail Lane, Ana Temkova, Aneta Svetieva, Anthea Hamilton, Camilla Løw, Celia Hempton, Clare Strand, Elizabeth Price, Evgenija Demnievska, Gillian Wearing, Helen Chadwick, Hristina Ivanoska, Irena Paskali, Laura Aldridge, Ljupka Deleva, Lubaina Himid, Madame Yevonde, Mirna Arsovska, Monika Moteska, Rachel Whiteread, Sarah Lucas, Tracey Emin, Verica Kovacevska, Violeta Capovska, Zaneta Vangeli