COLUMNAE: A Past Under Construction (Stubovi: Prošlost u izgradnji) je set nelinearnih tzv. point & click video-igara (koje se igraju samo mišem) – avanturističkih video-igara smeštenih u post-apokaliptični steampunk svet. Priča COLUMNAE dešava se više od sto godina nakon globalne ekološke katastrofe zbog koje je na Zemlji sada nemoguće disati, a zbog čega su se bogati zaključali u Deus: zatvoreno rajsko naselje izgrađeno na golemim metalnim stubovima zvanim Columnae. Ispod tih stubova izgrađen je ogroman aparat – Machina – koji automatski crpi podzemne resurse i pumpa ih kroz cijevi i dotične stubove direktno u Deus. Oni nedovoljno bogati za Deus, u pokušaju da izbegnu smrtonosno okruženje na površini Zemlje, naseljavaju Columnae, gde žive na resursima koje crpi Machina. Društvo kreirano u Columnama, koje ne samo da se ne može domoći Deusa, nego i odbija saradnju s ljudima koji žive na obližnjim tzv. Liticama, okruženo je korupcijom, političkim manipulacijama, borbom za vlast i siromaštvom.