„Munduruku“ je izvanredno iskustvo koje stavlja korisnike u jednu od najslavnijih amazonskih domorodačkih zajednica, Munduruku, tokom jednog od ključnih momenata njihove drevne istorije. Munduruku su u opasnosti, jer vlada planira da sagradi niz brana na reci Tapažos koje bi mogle zauvek da unište njihovu domovinu. Kombinujući najnoviju tehnologiju u filmografiji virtuelne stvarnosti sa multisenzornim pripovedanjem, uronite u živote i borbu za opstanak domorodačkog naroda Munduruku duboko u srcu amazonske prašume.