Kako način razmišljanja i okolina utiču na muziku i zvukove?

Eli Rainsberry bavi se komponovanjem muzike, zvučnom umetnošću i audio dizajnom, sa specijalizacijom za muziku i zvukove za video igre, kao i animirana, interaktivna i interdisciplinarna dela. Od 2016. godine kreira svetotvoreće tonske zapise za video igre poput Bird Alone, Wilmot’s Warehouse i A Monster’s Expedition. 

U ovom predavanju razmatraćemo kako nas fizičko okruženje, atmosfera, sopstveni mentalitet i blagostanje inspirišu i podstiču na stvaranje muzike i zvukova – hteli mi to ili ne. Eli će se osvrnuti na sopstvene radove ostvarene tokom poslednjih godina, posebno se fokusirajući na projekte objavljene između 2019. i 2020. godine, kako je preseljenje iz Londona u Severnu Englesku uticalo na kompozicijski pristup.

Pridružite se Eli u rasplitanju kreativnih izazova komponovanja muzike za video igre i njihovih razigranih iskustava u različitim okruženjima.

Predavač/ica

Eli Rainsberry, kompozicija i umetnost zvuka - https://elirainsberry.com/