Ju Row Farr

Džu Ro Far je jedna od osnivača Blast Theory-ja. Pohađala je časove plesa do svoje 20. godine, a potom je otišla na Fakultet umetnosti u Kenterberiju (Canterbury College of Art) redeći na BTEC i Goldsmitshs-u kako bi dobila diplomu likovne umetnosti i tekstila.

Intenzivno je predavala i mentorisala, sve vezano za rad u Blast Theory-ju, a najpoznatiji je modul koji je osmišljavala na Univerzitetu De Montfort u Lesteru, ali i bila mentor umetnicima iz Velike Britanije i Australije. U toku 2000. godine bila je uključena u Legacy projekat - prikazan u Arnolfini i Prema-i. Godine 2001. dobila je stipendiju Live Art Development Agency-ja za profesionalni razvoj. Iste godine bila je preporučena od strane Robert Paćiti kompanije uradi "Ease a short video." Tokom 2006. godine učestvovala je u kreativnom multidisciplinarnom laboratoriju pod nazivom Concepting Pervasive Multi-User Applications u organizaciji Sagasnet-a.

Džu Ro Far je bila na panelima, uključujući Fond za kombinovane umetnosti pri Arts Council-u u Engleskoj i Shooting Live Artists.