Before I Forget, 3-Fold Games

Before I Forget je igra istrage sa narativom. Žena se nalazi u kući, ali nešto nije u redu. Luta iz sobe u sobu prikupljajući uspomene i sećanja iz predmeta i beleški. Tema sa klavira oseća se u ustajalom vazduhu u kući, sa kalendarom od pre dve godine, neopranim posuđem i osećajem misterije i gubitka. Ova istraživačka igra prati Sunitu, ženu koja ima početni stadijum demencije. Igrači vode Sunitu po kući, komunicirajući sa predmetima kako bi otkrili njenu prošlost, kako bi razumeli njenu sadašnjost.