Can Androids Pray, Natali Klejton, Ksalavijer Nelson Jr., ghoulnoise

Can Androids Pray je narativno iskustvo zasnovano na "sitcom-length" izboru o dva ljuta ženska pilota na kraju sveta. Istaknuta je na V&A u Dundee muzeju, A.MAZE 2019. godine i EGX Rezzed Leftfield kolekciji.