West of Dead, Raw Fury

West of dead predstavlja mesto dima i tame pištolja, greha i prokletstva, veštica i odmetnika. Haotični svet koji se kreće, koji svoj oblik dobija iz sećanja, kulture ili verovanja duša koje prolaze. Kada se mrtav probudi sa samo sećanjima na crnu figuru, on pokreće lanac događaja koji imaju zaista mitske posledice.