Pružamo znanje, poverenje i podršku izgradnji kapaciteta svih organizacija i institucija koje se bave lokalnim pitanjima i povezuju kulturne resurse Velike Britanije sa onima na Zapadnom Balkanu.

Radimo sa pružaocima obuke, obrazovnim institucijama i kulturnim organizacijama kako bi zadovoljili globalnu potražnju za kvalifikovanim i talentovanim pojedinacima. Mi olakšavamo kreiranje politika, kurseva i praksi koje podstiču promene i omogućavaju da ovaj sektor bude održiv širom svijeta.

U cilju podrške razvoju kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu, koji stvara sve više mogućnosti zapošljavanja / angažovanja mladih kreativaca, ova oblast našeg rada pruža specifične veštine i znanja pojedincima u partnerstvu sa potencijalnim poslodavcima u kreativnim industrijama.

U ovom delu