"Take Over" je projekat, koji kofinansira program Kreativna Evropa, kroz koji sarađujemo sa četiri umetničke organizacije iz Evrope (u Grčoj, Srbiji, Italiji i Poljskoj) kako bismo im pomogli da privuku mladu publiku. Ovaj projekat podstiče mlade da se uključe u umetnički život svojih gradova i pruža im priliku da razviju veštine i steknu znanja koja su im potrebna kako bi započeli svoju karijeru u svetu umetnosti.

Tokom projekta svaka od organizacija uspostavlja svoj "odbor mladih" koji će blisko sarađivati sa zaposlenima u organizaciji. Ovaj odbor će pomoći da se tokom izbora umetničkih projekata čuje glas i mišljenje mladih i da oni postanu neodvojiv deo vizije organizacije. Svaki od članova odbora će steći vredno praktično iskustvo rada u jednoj organizaciji iz sveta umetnosti.

Kao koordinator projekta, želimo da podignemo svest o njemu i omogućimo da se njegovi rezultati osete i nakon njegovog trajanja. Takođe, projekat će imati važnu ulogu u povezivanju ove četiri evropske organizacije sa kolegama iz Velike Britanije, koje imaju iskustva u razvoju mlađe publike. Partneri projekta "Take Over" su Bios (Grčka), Chorea iz (Poljska), Kolarac (Srbija) i Teatro della Limonaia (Italija).