Pozivamo zainteresovane kandidate sa područja Zapadnog Balkana, sa iskustvom u izradi programam obuke za direktore škola, da se prijave za:

Eksperta za razvoj programa obuke za direktore u okviru projekta “Škole za 21 vek”

Više informacija možete pronaći u dokumentima koji se nalaze u nastavku. Prijava će se smatrati kompletnom samo u slučaju da se popunjeni obrazac Odgovor na zahtev i biografija pošalju do 17.00 časova, 19. novembra 2018 godine na adresu ljiljana.sinickovic@britishcouncil.org  

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo da nam se obratite.