British Council u Srbiji traži šest savetnika za podršku Sekcijama za programiranje koji će biti angažovani  na programu "Škole za 21. vek". Konsultanti treba da budu u Srbiji bez potrebe za određenim mestom / lokacijom.

Svrha pozicije:

Da u potpunosti uspostavite i podržite Sekcije za programiranje u približno 600 škola iz svih regiona u Srbiji.

Obim posla:

 • Da pokrenu i podrže Sekcije za programiranje za približno 600 škola zasnovanih na vodiču British Council-a: Vodič za rad sekcija za programiranje u okviru programa Škole za 21.vek
 • Da pomognu svakoj od 600 škola da odredi po jednog vođu / nastavnika Sekcije za programiranje 
 • Pružiti podršku za 600 škola da mobilišu članove Sekcije za programiranje - učenike uzrasta od 10-15 godina (sa poželjnim odnosom dečaka i devojčica 50%: 50%) koji će aktivno učestvovati u sekcijama i doprineti projektnom radu koristeći mikrobit uređaje
 • Da iskoriste svaku priliku da podstaknu aktivno uključivanje devojčica u Sekcije za programiranje 
 • Pomoći svim vođama / nastavnika u Sekcijama za programiranje da registruju svoju školsku sekciju na Code Club World platformi
 • Da pomognu da se upiše svih 600 vođa / nastavnika Sekcija za programiranje na besplatni onlajn kurs: Pripremite se za vođenje Sekcije za programiranje na platformi Future Learn (https://www.futurelearn.com/courses/code-club), praćenje njihovog napretka i izveštavanje British Council-a.
 • Da podrže svaku Sekciju za programiranje u dizajniranju i uspostavljanju projekta koji uključuje mikrobit uređaje i korišćenje resursa sa veb stranice Raspberri Pi Foundation
 • Da efikasno nadgledaju svaku školu i proces uspostavljanja Sekcija za programiranje, da uspostavi poverenje i razumevanje sa školskom upravom i vođom / nastavnikom i njihovim članovima sekcije
 • Da sprovedu desk istraživanje Sekcija za programiranje u školama, prikupe sve potrebne podatke i podnesu izveštaj British Council-u, uz podršku programskog tima British Council-a

Potrebne kvalifikacije

 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u državnom obrazovnom sektoru kao nastavnik / profesor / savetnik informatike ili sličan angažman u IT oblasti
 • Dobro poznavanje i razumevanje sistema osnovnoškolskog obrazovanja u Srbiji
 • Dokazano iskustvo u podučavanju programiranje deci i pokretanju / učestvovanju u Sekcijama za programiranje / informatičke škole - smatraće se prednošću.
 • Znanje i veštine rada ili dizajniranja projekta sa BBC mikrobit uređajima smatraće se prednošću.
 • Tečno znanje engleskog jezika (nivo C1), kako pismeno, tako i govorno.
 • Tečno znanje srpskog jezika

Da biste saznali više o položaju, preuzmite dokument u nastavku. (dokument je na engleskom jeziku)