Svetski forum obrazovanja održava se od 19. do 22. januara u Londonu, gde 1200 delegata iz 112 zemalja razgovara o promenama i reformama u obrazovanju, a British Council je imao zadovoljstvo da bude deo organizacije događaja. Forumu prisustvuju delegacije iz ministarstava prosvete i relevantnih obrazovnih institucija zemalja Zapadnog Balkana.

Tokom prvog dana foruma, na panel diskusiji i predstavljanju govorilo se o PISA rezultatima istraživanja i budućnosti obrazovanja. Neki od zaključaka istraživanja govore o tome kako je za decu ključno da nauče da kritički misle i steknu veštine rešavanja problema kako bi bili potpuno funkcionalni u sutrašnjem društvu. „U prošlosti bi deca imala jednu knjigu po predmetu što znači samo jedan izvor informacija; danas postoje mnogi izvori informacija koje deca mogu iskoristiti. Posao nastavnika je da ih nauči kako da kritički analiziraju dostupne informacije i da sagledavaju stvari iz više perspektiva.“, istaknuto je tokom panela. Istraživanje je pokazalo i da nastavnicima nedostaje entuzijazam i motivacija, na čemu obrazovni sistemi moraju da rade, kao i da više uključuju roditelje i korporativni sektor prilikom definisanja reformi.

Na marginama foruma sastali su se predstavnici ministarstava obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana sa britanskim ministrom za Evropu, Kristoferom Pinčerom. Diskutovalo se o uspehu programa "Škole za 21. vek" kao i o važnosti digitalnih veština i obrazovanja u 21. veku.

Tokom sastanka, ministar Pinčer naglasio je posvećenost Velike Britanije ka unapređenju digitalnih veština i obrazovanja na Zapadnom Balkanu kako bi se omogućilo da su deca spremna za digitalne izazove u budućnosti, a da će na ovaj način i region nastaviti da se stabilizuje.

Ministar za Evropu Kristofer Pinčer rekao je i: „Naši mladi predstavljaju našu budućnost. Uspeh naših zemalja u velikoj meri će zavisiti od njihovih talenata, veština i ambicija. Svet u kojem odrastaju se menja. Moramo iskoristiti njihov talent i dalje ga razvijati. Zato je Velika Britanija ponosni zagovornik programa "Škole za 21. vek". Program će pomoći budućim generacijama na Zapadnom Balkanu da postanu dinamični preduzetnici i da stvore prosperitet u svojim zemljama - a samim tim i stabilnost u regionu."  

22. januara, predstavnici ministarstava će posetiti osnovnu školu Highgate.