Girls in IT 2

10. marta otpočeo je peti ciklus obuka za nastavnike i direktore osnovih škola u sklopu programa “Škole za 21. vek”. U ovom ciklusu sarađujemo sa školama iz školske uprave Beograd.

S obzirom na situaciju sa virusom Covid-19, odlučili smo da sve treninge, koje smo do sada održavali uživo, prebacimo na onljan platformu Moodle. Materijali sa kursa, dostupni su direktorima i nastavnicima tri nedjelje od početka rada na kursu, a trening se zvanično završava 31. marta.

Treninge smo organizovali na takav način da se jedan deo gradiva prelazi samostalno, te nastavnici i direktori mogu da prelaze materijale tempom koji njima odgovara, dok se deo sadržaja obrađuje na onlajn sesijama sa našim trenerima na programu.

Ovaj inovativni pristup obukama omogućio nam je da zaštitimo sve zaposlene u školama, naše zaposlene i trenere koji implementiraju program. Pored ciljeva koje težimo da postignemo obukama, jedan od najvažnijih ciljeva nam je i zaštita zdravlja svih uključenih u naše treninge.

Saznajte više o Moodle treninzima

Elektronsko učenje vlastitim tempom

Polaznicima treninga (nastavnicima i rukovodiocima škola) nudi se kurs za e-učenje koji je dopunjen dodatnim resursima i zadacima. Kursevi su smešteni na Moodle platformi, a polaznici mu mogu pristupiti sa svojih računara ili telefona.

Polaznici su slobodni da uče sopstvenim tempom i da definišu lične puteve učenja na osnovu svojih individualnih potreba i interesa. Ne moramo planirati, upravljati ili pratiti polaznike kroz proces. Sadržaji e-kursa razvijaju se u skladu sa skupom ciljeva učenja i isporučuju se koristeći različite medijske elemente, kao što su tekst, grafika, audio i video.

Kurs pruža što veću podršku učenju (kroz objašnjenja, primere, interaktivnost, povratne informacije, rečnike itd.), Kako bi polaznici bili samostalni u učenju.

Vođeno e-učenje

U našem modelu treninga, iako nastavnici i direktori mogu da prelaze materijale vlastitim tempom, neke elemenate sadržaja i aktivnosti planirane su da budu vođene od strane naših trenera. Ovaj segment učenja je zamišljen da se odvija u određenom terminu u realnom vremenu na platformi.

 

Naši treneri i polaznici kursa mogu da koriste komunikacijske alate unutar platforme za komunikaciju i zajednički rad.